- Trønderne sitter med nøkkelen

Klar beskjed fra administrerende direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland,  på Vegkonferansen 2016.

#205

Merethe Storødegård åpnet Vegkonferansen 2016

Publisert 09.09.16

Trøndelag, Samferdsel

Torsdag 8. september var alle som er opptatt av samferdsel i Trøndelag samlet til Vegkonferansen 2016. Konferansen arrangeres hvert år av Vegforum Trøndelag, og har blitt et viktig møtested for politikere, næringsliv og andre samfunnsaktører.

En av innlederne på årets konferanse var administrerende direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland. I løpet av innlegg greide Hovland ut om selskapets mandat og prioriteringer basert på samfunnsøkonomiske vurderinger.

Finne sammen

Hovland brukte også noe tid på å kommentere samferdselsdebatten som har pågått i Trøndelag den senere tiden, og understreket viktigheten av at politikere i en region finner sammen om felles løsninger.
- Det er trønderne selv som sitter på nøkkelen til å få til en rask veiutbygging i Trøndelag, sa Hovland.

Les mer om innlederne og programmet for Vegkonferansen

Les mer - Adresseavisen: Fare for at E6 i Trøndelag nedprioriteres

Les mer - Trønder-Avisa: Nye Veier kom med klar melding til Trøndelag