-Dette er noe våre medlemmer har bruk for

For første gang vil NHO Trøndelag, sammen med Adnor Advokat AS, tilby en begrenset juridisk gjennomgang av en del virksomhetsforhold i bedriften. Dette er noe mange av våre medlemmer har bruk for, sier Hans Kristian Gjerde, advokat ved NHO Trøndelag

Hans Kristian Gjerde er advokat ved NHO Trøndelag

Publisert 05.05.15

Trøndelag

I NHO tilbyr vi medlemmene våre gratis arbeidsrettslig juridisk bistand, som en del av våre medlemsfordeler. I tillegg til dette har NHO også en samarbeidsavtale med Eurojuris, der våre medlemmer blir prioritert og får rabatterte priser.

- Selv om vi tilbyr gratis arbeidsrettslig bistand så hender det ofte at bedriften også har behov for juridisk bistand innenfor andre områder, forteller Hans Kristian Gjerde, advokat ved NHO Trøndelag.
- I slike tilfeller henvender vi bedriftene til vårt lokale Eurojuris-kontor i Trøndelag, Adnor Advokat AS.

Juridisk gjennomgang

Nå ønsker NHO Trøndelag og samarbeide enda tettere med Adnor til det beste for våre medlemmer, ved for første gang å tilby en begrenset juridisk gjennomgang av en del virksomhetsforhold som er av stor økonomisk betydning for bedriftene på områder der det erfaringsmessig gjøres en del feil.

- Det vi går ut og tilbyr våre medlemsbedrifter nå er noe helt nytt, forteller Hans Kristian.
- Vi ønsker, sammen med Adnor, å tilby en begrenset juridisk gjennomgang av deler av bedriftens virksomhet, for å eventuelt avdekke mangelfulle forhold. Kanskje har bedriften mange leiekontrakter fra langt tilbake i tid som har behov for en gjennomgang eller arbeidskontrakter som er utdatert.

- Jeg tror nok kanskje noen tenker at det får gå sin skjeve gang, men hvis det plutselig skulle dukke opp en kontroll eller at bedriften skal selges, så kan det plutselig få konsekvenser hvis det viser seg at for eksempel en del selskapsrettslige forhold ikke er brakt i orden eller oppdatert, sier Hans Kristian.

Små- og mellomstore bedrifter

NHO Trøndelag sender i disse dager ut informasjon om dette tilbudet til alle våre medlemmer og ber de som er interesserte ta kontakt med Hans Kristian Gjerde.

- Etter å ha innhentet nødvendig dokumentasjon vil vi og Adnor ta en gjennomgang og presentere kartleggingen for bedriften. Hvordan bedriften ønsker å følge opp kartleggingen er opp til bedriften selv, sier Hans Kristian.

Dette er første gang NHO tilbyr denne typen juridisk bistand, og målgruppen er først og fremst de små- og mellomstore medlemsbedriftene.

- Vi tenker at dette tilbudet er noe mange av våre medlemsbedrifter har bruk for, og vi er spente på responsen, sier Hans Kristian.
- Dette er et stående tilbudet og det er således ikke noen tidsfrist for å melde sin interesse.

Som medlem i NHO nyter du fordel av rimelige advokattjenester utover det vår avdeling for arbeidsgiverservice tilbyr gratis. Eurojuris er et advokatsamarbeid som dekker hele Norge, og medlemmer i NHO Trøndelag kan kontakte Adnor Advokat AS

Les mer om medlemsfordelene i NHO
Les mer om Eurojuris