-Glad for avklaring

Regjeringen kom i dag med en avklaring på at fremtidig logistikknutepunkt for Trondheimsregionen skal ligge sør for Trondheim. Dette er i tråd med anbefalinger fra oss i NHO Trøndelag, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård, som er glad for at regjeringen nå setter fortgang i en prosess som har tatt alt for lang tid.

Publisert 04.04.14

Trøndelag, Samferdsel

Avklaringen som regjeringen har kommet med i dag er viktig Den gir grunnlag for forutsigbarhet og utviklingsmuligheter både for transportsektoren og for annen næringsvirksomhet i regionen vår, sier Storødegård.

I vedtaket heter det også at Samferdelsdepartementet nå ber Jernbaneverket og Statens vegvesen om å i løpet av 2014 å gjennomføre nødvendige utredninger for å gi en anbefaling om siste del av terminalen skal legges til Torgård eller Søberg. Etter dette skal regjeringen fatte den endelige beslutningen. 

Les pressemelding fra regjeringen her: http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/sd/pressesenter/pressemeldinger/2014/Regjeringen-gar-inn-for-ny-godsterminal-sor-for-Trondheim.html?id=755295