3 gode grunner til å bli lærebedrift

NHO Trøndelag oppfordrer våre medlemmer til å bli lærebedrift og gir deg tre gode grunner til hvorfor dette kan være noe for din virksomhet.

Publisert 20.05.15

Trøndelag, Kompetanse

Det finnes mange gode grunner til å bli lærebedrift, og her har vi samlet noen av de beste grunnene.

NHO jobber for bedre rammevilkår til lærebedriftene

  • Økt tilskudd
  • Enklere godkjenningsprosedyrer
  • Lærlingklausuler ved offentlige anbud skal være hovedregelen
  • Høy kvalitet også på skolen – moderne utstyrsparker
  • Partene i arbeidslivet må få forme læreplanene og gjøre dem relevante
  • Flere sentrale stimuleringsmidler til prosjekter og samarbeidskonstellasjoner

1.      Skreddersydd rekruttering

Som lærebedrift har du og virksomheten din mulighet til å skreddersy bedriftens framtidige medarbeidere gjennom opplæring og oppfølging i læreperioden. Bedriften velger selv hvilke lærlinger som blir ansatt og man er heller ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter endt læretid. Studier viser at 95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og flertallet ansetter lærlingen når læretiden er over.

2.      Ny kunnskap inn i bedriften

Lærlinger tilfører norske bedrifter ny kunnskap og ferske øyne, og ansatte med fagbrev gir også høyere kvalitet i virksomheten. Bedriften får ny kunnskap, både gjennom lærlingen selv, men ikke minst gjennom kurs og faglig påfyll som bedriftenes instruktører og faglige ledere får delta i. Dessuten er det å være lærebedrift, og eventuelt mesterbedrift, et kvalitetsstempel som gir forbrukerne trygghet.

3.      Lønnsom investering

Det tar tid før alle nyansatte er lønnsomme. Dette gjelder også lærlinger, men på sikt bidrar lærlingen til verdiskaping. Lærebedriften mottar også et lærlingtilskudd på i overkant 127 000 kroner, fordelt over 24 måneder, per lærling. Dette tilskuddet skal bidra til å dekke deler av de merutgiftene lærlingordningen medfører i form av opplæring. I tillegg er det mulig å søke på stimuleringstilskudd for nye lærebedrifter. Denne ordningen er noe ulik i Nord- og Sør-Trøndelag (se mer informasjon lengre ned i artikkelen).  
Gjennom lærlingklausuler i offentlige anskaffelser kan det også bli mer lønnsomt å være lærebedrift når man skal konkurrere om offentlige anbud.
Lærlingordningen er derfor en lønnsom investering og en langsiktig måte å rekruttere på.

Tenk utradisjonelt

Lærebedriftene tar et stort samfunnsansvar som gir unge og voksne fagutdanning. Mange bedrifter tenker gjerne kun på at de kan ta inn lærlinger i bedriftens hovedvirksomhet, men bedriften består som regel av mange ledd. Stadig flere bedrifter som er kjent med de tradisjonelle yrkesfagene ser verdien av å ansette lærlinger også i andre roller, kanskje kan nettopp du ta inn en lærling innen logistikkfag, salgsfag, eller kontor- og administrasjon?

Hvordan bli lærebedrift?

Det er ikke vanskelig å bli lærebedrift, men godkjenningen forutsetter at din virksomhet har relevante arbeidsoppgaver for lærlingen. I tillegg kreves det også at bedriften har en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret.

Les mer om betingelser og om hvordan bli lærebedrift på fylkeskommunenes nettsider:

Nord-Trøndelag: http://larebedrift.no og http://ntfk.no/fagopplaring
Telefon: 74 11 10 00

Sør-Trøndelag: http://www.stfk.no/Tjenester/opplaring/Bedrift
Telefon: 73 86 66 00 (be om å bli satt over til riktig person på FVO – Fagopplæring)

Se også informasjon på utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Fag--og-yrkesopplaring/Satser-larlinger-og-larekandidater-2015/ og på www.larlingloftet.no

Kontakt oss

Ingveig Holand Wahl

Seniorrådgiver

NHO Trøndelag

ingveig.wahl@nho.no
Mobil
97166891