Aktivt partnerskap gir resultater

NHO Trøndelags pris for beste partnerskapsavtale mellom skole og bedrift gis i år til hele seks bedrifter innen næringsmiddelindustrien, to skoler og ett opplæringskontor. Bedriftene, skolene og opplæringskontoret kan vise til ett tett, strukturert og innholdsrikt samarbeid som har ført til praksisrettet undervisning og rekordhøy rekruttering og inntak av lærlinger i industriell matproduksjon i Sør-Trøndelag.

Fornøyde elever på besøk hos Nidar. Foto: Terje Nørstebø

Publisert 04.04.14

Trøndelag, Kompetanse

De seks bedriftene er Tine på Tunga og Heimdal, Orkla Confectionary & Snacks Norge (avd. Nidar), Grilstad fabrikker AS, Nortura og Norgesmøllene AS. Skolene er Strinda og Byåsen videregående skole og opplæringskontoret er opplæringskontoret for mat- og servicefag i Sør-Trøndelag. Det er her snakk om flere partnerskapsavtaler, men alle ses i sammenheng og det er felles møter for å planlegge og evaluere avtalene.

Avtalene viser ett sterkt, langsiktig, integrert og strukturert samarbeid mellom skolene og bedriftene og har blant annet  ført til at bedriftene blir kjent med kandidatene før inntak til læreplass. Alle lærlingene har bestått fagprøvene og det har vært lite frafall fra læreplass. Flere bedrifter har også tatt inn lærekandidater. Avtalene har ført til en praksisnær opplæring, hvor lærerne har hospitert i bedrift og instruktører har hospitert i skole. Andre eksempler på aktiviteter som inngår i samarbeidet er bedriftsbesøk, prosjektarbeid og gjensidig kompetanseutveksling, felles orientering og rådgiving til elever i grunnskolen og på Vg1, felles plan for opplæringen og felles bruk av utstyr.

Samarbeidet kan også vise til resultater. Sør-Trøndelag skiller seg ut i landet når det gjelder rekruttering til industriell matproduksjon. En tredjedel av inntatte lærlinger i faget i Norge 2013 ble tatt inn av bedrifter i Sør-Trøndelag. Det er naturlig å tro at en viktig årsak til dette er det tette samarbeidet mellom skolene og bedriftene.  

Leder i opplæringskontoret for mat og servicefag i Sør-Trøndelag, Terje Nørstebø forteller at dette er ett arbeid som startet i 1999, hvor to av bedriftene var med. Samarbeidet har gradvis utviklet seg til i dag hvor seks matindustribedrifter deltar. Opplæringskontoret har vært med hele tiden som en koordinator og kontinuitetsbærer.Avtalene fornyes annet hvert år, og det planlegges og evalueres to ganger i året.

Ifølge Nørstebø er de viktigste suksesskriteriene:

  • Konkrete avtaler på detaljnivå med tidspunkt og ansvarlig person.
  • God kjennskap til hverandre, blant annet gjennom hospitering i skole og bedrift, samt samarbeid i fagnettverk.
  • Personlig engasjement – få med folk som bryr seg.

Trøndelags kandidat går nå videre til en nasjonal konkurranse. Annet hvert år kårer NHO Norges beste partnerskap og premien er deltakelse på en internasjonal partnerskapskonferanse som avvikles annethvert år. Årets nasjonale vinner skal presentere sitt partnerskap på den internasjonale partnerskapskonferansen i Brüssel i september i 2014. Den nasjonale vinneren får også laget en film om sitt partnerskap. 

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård, er imponert over det tette samarbeidet som prisvinnerne har og gratulerer med vel fortjent pris. Vi i NHO Trøndelag er stolte av å kunne presentere en så sterk kandidat i konkurransen om Norges beste partnerskapsavtale, sier Storødegård.