A-ordningen trer i kraft fra 1.januar 2015

A-ordningen er en ny felles ordning for innrapportering av ansettelses- og inntektsopplysninger fra arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. A-ordningen trer i kraft 1. januar 2015.

Publisert 03.08.14

Trøndelag

NHO har dialog med prosjektet EDAG, som er ansvarlig for innføringen av a-ordningen. NHO informerer våre medlemmer om endringen som trer i kraft 1.1.2015. 

EDAG holder informasjonsmøte  i Trondheim 15. september og Steinkjer 30. september. 

Hva er a-meldingen?

Fra og med 1. januar 2015 innføres en ny rapporteringsordning for alle arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) vil samles i den nye a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser.

Én melding til tre etater – enklere rapportering

Fem av dagens skjema blir erstattet av a-meldingen. Alle som sender noen av disse oppgavene i dag skal fra januar 2015 levere a-melding, med frist den 5. i påfølgende måned. Hvis fristen faller på en helligdag, flyttes den til påfølgende virkedag. Ordningen med forenklet oppgjørsordning videreføres i a-ordningen ved at det lages en forenklet a-melding. A-melding erstatter følgende skjemaer/oppgaver:

1. Lønns- og trekkoppgave (RF-1015)

2. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)

3. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF-1025)

4. Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)

5. Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)

Lenke til mer informasjon og påmelding: https://www.altinn.no/no/A-ordningen/Orienteringsmoter-om-a-ordningen/