Årets lærling - årets helt

Eirik Granaune Aabakken fra Levanger er hedret som årets lærling i Nord-Trøndelag. Hans læretid har vært nokså annerledes enn andres.

I 2012 ble Eirik Granaune Aabakken lam fra livet og ned. I år er han kåret til årets lærling. Foto: NTFK/Inga Rossing

Publisert 17.03.14

Trøndelag, Kompetanse

728 nordtrøndere tok fag- eller svennebrev i 2013. Torsdag 13. mars var det høytidelig utdeling av det synlige beviset, i Steinkjer Rådhus. 

God faglig utvikling i sveisefaget
Eirik begynte hos Kværner Verdal AS i august 2010 og avsluttet sin læretid med bestått fagprøve i juni 2013. Han viste tidlig en god forståelse for sveisefaget og hadde en god faglig utvikling. 
 
I april 2012 ble han utsatt for en alvorlig ulykke som medførte at han ble lam fra livet og ned.
 
Ville ikke gi opp
Opplæringskontoret og lærebedriften holdt kontakt med lærlingen under det påfølgende sykehusoppholdet. Lærlingen hadde et sterkt ønske om å jobbe med sveisefaget i framtiden, men var klar over at det kunne bli vanskelig uten fagbrev. Det ble da opprettet et samarbeid mellom NAV, OTEK/Kværner Verdal AS, prøvenemnda og Vitec AS med sikte på å hjelpe han fram til et fagbrev.
 
Et spesielt opptrenings- og opplæringsprogram ble igangsatt januar 2013, med egen fadder som hadde spesielt ansvar for å følge opp lærlingen. Den 4. juni 2013 besto Eirik fagprøven.
 
Ble superbruker
Han er nå superbruker på sveisesimulator og brukes av OTEK/Kverner Verdal AS i rekrutteringssammenheng. I tillegg kan han smykke seg med tittelen Årets Lærling i Nord-Trøndelag.

 

Kilde: Norsk Industri