NHO Trøndelags årskonferanse er i gang

Næringsliv, politikere og andre samfunnsaktører i Trøndelag er samlet til debatt på NHO Trøndelags årskonferanse. Følg oss på sosiale medier med #7millioner

Regiondirektør Merethe Storødegård åpner NHO Trøndelags årskonferanse 2015

Publisert 27.04.15

Trøndelag

I dag samles næringsliv, politikere og andre samfunnsaktører til debatt på NHO Trøndelags årskonferanse. Tema for årets konferanse er velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner.
NHO har valgt dette temaet fordi det er avgjørende for næringslivet, men det er også viktig for resten av samfunnet og for oss som bor her.
For næringslivet sin del handler dette blant annet om tilgang på arbeidskraft og markeder, om forvaltning og saksbehandling og om samferdsel og infrastruktur.

Deltakerne på årskonferansen får blant annet høre foredrag fra Norgessjef i Danske Bank, Trond Mellingsæter, Konserndirektør i Sparebanken 1 Midt-Norge, Vegard Helland, administrerende direktør i Overhalla betong, Arnt Ove Amdal, i tillegg til administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

 #7millioner

Overskriften på årets konferanse er ‪#‎7millioner‬, og viser til at Norge vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg 7 millioner. Denne befolkningsveksten vil være med på å stille krav til hvordan Trøndelag skal formes i årene som kommer og utfordringene må løses i fellesskap.

Følg årskonfersen og delta i debatten på sosiale medier via #7millioner