Bedre rutetilbud fra Trondheim til Stavanger og Ålesund

SAS forbedrer nå sitt rutetilbud mellom byene Trondheim og Stavanger og Trondheim og Ålesund. Dette er gledelig for næringslivet i Trøndelag, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård.

Publisert 26.06.14

Trøndelag, Samferdsel

Styrkingen i ruteprogrammet skjer fra vinterprogrammets start 26. oktober.

Konsernsjef for salg o marked i SAS, Eivind Roald sier: - SAS opplever sterk vekst i trafikken mellom Stavanger og Trondheim, hvilket gir grunnlag for økningen som spesielt er tilpasset næringslivets ønsker i de respektive regionene, sier konsernsjef for salg og marked i SAS, Eivind Roald, som konstaterer at nye morgen- og ettermiddagsavganger fra begge byene også gir raskere forbindelser til Nord-Norge, og en forbedret Aberdeen-forbindelse (Kilde nettside til SAS)

Mellom Ålesund og Trondheim vil ruteendringen nå føre til at det blir mulig å gjennomføre møter i Ålesund med godt taimet retur samme dag til Trondheim, og god forbindelse videre til Nord-Norge.

Les mer: http://news.cision.com/no/sas/r/sas-forsterker-rutetilbudet-pa-vestlandet-og-midt-norge,c9606805