Ber kommunepolitikere om fortgang

- Vi er veldig fornøyd med at E-6 Trøndelag er en av fem prioriterte strekninger i Nye Veier AS, sier Merethe Storødegård som samtidig ber kommunepolitikerne om fortgang i planleggingen.

Publisert 07.03.16

Trøndelag, Samferdsel

Forrige uke kom forslaget fra transportetatene til ny Nasjonal transportplan og leder av Vegforum Trøndelag og regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård er godt fornøyd med at E-6 Trøndelag er en av fem prioriterte strekninger i Nye Veier AS.

- Det er veldig bra for regionen at E-6 Trøndelag er en av fem strekninger som nå skal prioriteres, sier Storødegård.
- Samtidig registrerer vi debatten om rekkefølge internt i prosjektet og da ønsker vi å minne om Vegforums prioriteringer innenfor E-6 Trøndelag, nemlig; 1. E-6 Sør, 2. Ranheim-Værnes og 3. Kvithammar-Åsen.

Tillit til Nye Veier AS

I en pressemelding ber Vegforum Trøndelag om at E-6 Trøndelag ses på som en helhetlig utbygging.

- Vi har tillit til at Nye Veier AS sikrer en effektiv gjennomføring, sier Storødegård.
- Samtidig vil jeg understreke at det nå er helt nødvendig at berørte kommuner har et høyt tempo i sine prosesser med å ferdigstille planverket. Dersom dette ikke skjer krever Vegforum statlig planlegging for E-6 Trøndelag.

Storødegård forteller videre at Vegforum Trøndelag forventer oppstart i 2018.

I sin pressemelding henstiller også Vegforum Trøndelag politikerne til i fellesskap å bidra til å løfte frem prosjektet Åsen – Steinkjer for å sikre gjennomføring i kommende NTP-periode.