Best før, eller holdbar til?

Velkommen til Seminar om seniorer og erfaren kompetanse i arbeidslivet. Møt opp 3.september på Radisson Blu Royal Garden. Mister vi kreativitet, kompetanse eller stå-på-vilje når vi passerer en viss alder? Ser næringslivet og samfunnet nytteverdien av den stadig økende mengde friske og erfarne mennesker som gjerne ønsker nye utfordringer?

Publisert 20.08.14

Trøndelag

Er holdbarhetsstempelet forbeholdt matvarer, eller bærer vi rundt på et selv også? Mister vi kreativitet, kompetanse eller stå-på-vilje når vi passerer en viss alder? Ser næringslivet og samfunnet nytteverdien av den stadig økende mengde friske og erfarne mennesker som gjerne ønsker nye utfordringer? Hva betyr det for folkehelsen å være i aktiv jobb lengst mulig? Dette er noen av problemstillingene Næringsforeningen i Trondheimsregionen og NHO Trøndelag ønsker å belyse via dette seminaret. Stedet er Radisson Blu Royal Garden.

PÅMELDING

Program: 

kl. 08.30 - 08.50: Registrering (NB: Seminaret starter kl. 08.50)

Velkommen. v/Berit Rian, adm. direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Seniorene - En verdifull ressurs for samfunns- og arbeidslivet. v/Kari Østerud, direktør Senter for seniorpolitikk

Det dreier seg om jobben, helsa og familien - om seniorer, arbeif og pensjonering. v/Robert Eriksson, statsråd Arbeids- og sosialdepartementet

Å gå av med pensjon kan forkorte livet. v/Astrid Nøklebye Heiberg, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Pause.

Unge gründere i et møte med erfaren kompetanse. v/Erik Haugane, adm. direktør SIVA

Hvor stor er etterspørselsen i markedet etter erfarne medarbeidere - hva kan gjøres for å forsterke denne? v/Jan Ove Tvervåg, avdelingsleder Search & Select Adecco

Gjenbruk av kompetanse. v/Hans-Jørgen Blomseth, prosjektleder Nærings- og fiskeridepartementet/Flexperience

Årets ildsjeler 2013 - Knyken-gjengen. v/Magne Fossbakk, daglig leder Orkdal IL

Paneldebatt.

Oppsummering. v/Berit Rian, adm. direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Merethe Storødegård, regiondirektør NHO Trøndelag

Kl. 12.30: Lunsj (for de som ønsker det)   Husk å krysse av om du ønsker lunsj (tillegg kr 295,-)

Møteleder  Berit Rian, adm. direktør NiT Foredragsholder