Bli med å skap nye digitale løsninger for offentlige sektor

Flere kommuner etterspør nye løsninger for lokaliseringsteknologi til bruk i kommunal helse- og omsorgsektor og inviterer alle interesserte leverandører til dialog

Publisert 05.03.15

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Offentlig sektor har store utfordringer som krever nytenkning og nye løsninger, også innenfor helse- og omsorgssektoren. I forbindelse med Technoport, som arrangeres i Trondheim 19. mars, skal flere kommuner møte teknologibedrifter med mål om å løse behovene for nye lokaliseringsløsninger for mennesker med ulike former for kognitiv svikt. Dialogkonferansen mellom kommunene og leverandørene gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, som er et samarbeid mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, Kommunesektorens organisasjon, KS, og Direktoratet for Forvaltning og IKT, Difi. Det er Trondheim kommune som leder an og koordinerer denne anskaffelsesprosessen for flere kommuner.

Hilde Sætertrø, prosjektleder for Leverandørutviklingsprogrammet, mener at en åpen tilnærming til innovasjon, som denne dialogkonferansen inviterer til, er nøkkelen til at offentlig sektor ikke skal sakke akterut når det kommer til innovasjon og nye teknologiske løsninger.
- Mange kommuner i Norge har et kollektivt behov for å utvikle løsninger for mennesker med ulik grad av kognitiv svikt. Dette gjelder for eksempel mennesker med demens, sier Sætertrø
- I helse- og omsorgssektoren opplever man at dagens løsninger for å lokalisere mennesker, både innendørs og utendørs er for dårlig, derfor ønsker kommunene å utfordre markedet til å skape nye løsninger.

For mer informasjon om dialogkonferansen og anskaffelse av lokaliseringsteknologi se her

Se kunngjøring i Doffin her

Nye løsninger og produkter

På dialogkonferansen 19. mars skal kommunene diskutere sine behov sammen med bedriftene, slik at bedriftene igjen kan utvikle nye løsninger og produkter, basert på den teknologiske plattformen som er mest hensiktsmessig.
Dialogkonferansen om lokaliseringsteknologi er bare et eksempel på hvordan Leverandørutviklingsprogrammet jobber for å øke graden av nytenking og innovasjon i offentlige anskaffelser. Hensikten med dialogkonferanse som arbeidsmetode er å samle mennesker med ulik kompetanse og bakgrunn for å jobbe sammen med en konkret utfordring, noe som kan føre til nye løsninger og innovasjon.
- Denne måten å jobbe på er veldig viktig for bransjer som jobber med for eksempel velferdsteknologi, forteller Sætertrø.
- For leverandørene er det svært nyttig å ha innsikt i planlagte anskaffelser i offentlig sektor, og det er spesielt nyttig når mange kommuner kommer sammen for å synliggjøre behovene.

Nasjonalt program for leverandørutvikling ønsker å legge til rette for at offentlig sektor stimulerer til nytenking og innovasjon gjennom sine anskaffelser.
- I årene som kommer vil behovene og innkjøpene i offentlig sektor være med på å skape nye markeder, oppfordre entreprenørene til å skape nye løsninger og starte opp nye virksomheter, sier Sætertrø samtidig som hun oppfordrer alle interesserte leverandører til å møte opp på dialogkonferansen 19.mars