Bli yrkesfaglærer!

Behovet for flere yrkesfaglærere er stort og NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag samarbeider om å kunne tilby denne ettertraktede utdanningen

NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag tilbyr en treårig yrkeslærerutdanning. Illustrasjonsfoto.

Publisert 05.02.15

Trøndelag, Kompetanse

Over hele landet er det stor mangel på yrkesfaglærere, spesielt innen utdanningsprogram som bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Skal man klare å møte både dagens, og fremtidens behov i norsk næringsliv, må man sørge for at flere unge velger yrkesfag og man må ikke minst utdanne flere til å undervise i yrkesfagene.

NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har i flere år samarbeidet om å tilby en treårig yrkeslærerutdanning. Utdanningsløpet baserer seg på tre ukesamlinger i Trondheim per semester og egner seg dermed for studenter fra hele landet. Tilbudet egner seg også godt for de som ønsker å kombinere jobb og studier.  
Fristen for å søke yrkesfaglærerutdanningen er 1. mars.

For mer informasjon om studietilbudet, opptakskrav og søknadsfrister se her

Last ned brosjyre om yrkesfaglærerutdanningen

Opplæringskompetanse i bedrift

Behovet for yrkesfaglærere vil være stort også i årene som kommer. Dette gjelder i den videregående opplæringen, men også i næringslivet der mange bedrifter også har stort behov for folk med opplæringskompetanse i sin virksomhet.

Høsten 2015 tilbyr NTNU og HiST yrkesfaglærerutdanning i følgende studieretninger:

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Elektrofag
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Helse- og oppvekstfag
  • (Restaurant og matfag tilbys fra 2016)

 Yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer til mange jobber:

  • Yrkesfaglærer i videregående skole
  • Opplæringsjobber i bedrifter/virksomheter
  • Medarbeider på opplæringskontor
  • Lærer i relevante fag på 8.-10. trinn i grunnskolen