Byggenæringen trenger forutsigbarhet

- Byggenæringen er avhengig av forutsigbare og stabile rammebetingelser, sier direktør i EBA Trøndelag, Kristian Dahlberg Hauge.

#205

EBA Trøndelag inviterte i dag stortingskandidatene i Sør-Trøndelag til besøk på Veidekkes boligprosjekt på Lilleby. Fotograf: NHO Trøndelag

Publisert 29.08.17

Trøndelag

I dag samlet EBA stortingskandidatene i Trøndelag til byggeplassbesøk på Veidekkes boligprosjekt på Lilleby i Trondheim. Utbyggingen er det største boligprosjektet i Veidekkes historie, og i løpet av en periode på 10 år skal et stort, bynært industriområde omformes til et grønt boligprosjekt. Veidekke Entreprenør og Veidekke Eiendom samarbeider om å skape et boligområde som legger til rette for byliv med miljøperspektiv og området kommer blant annet til å inneholde en av landets første blokker i massivtre for det vanlige boligmarkedet.


Les mer om Veidekkes boligprosjekt på Lilleby

Forutsigbarhet for næringen

I den senere tiden har mange store utbyggingsprosjekt i trøndelagsregionen blitt gjenstand for omkamper og usikkerhet, derfor var det viktig for direktør i EBA Trøndelag, Kristian Dahlberg Hauge, å invitere stortingskandidatene inn til en dialog om byggenæringens vilkår.
- Byggenæringen er avhengig av forutsigbare og stabile rammebetingelser, sier Dahlberg Hauge.
- I en konjunkturutsatt bransje ligger offentlige prosjekter som en sikkerhetsventil i markedet. Når også disse prosjektene utsettes for risiko eller forsinkelser, er det negativt for forutsigbarheten og det setter i verste fall arbeidsplasser i fare.

Utbyggingen på Lilleby er det største boligprosjektet i Veidekkes historie, og i løpet av en periode på 10 år skal et stort, bynært industriområde omformes til et grønt
boligprosjekt.
Fotograf: NHO Trøndelag

#205

Mangel på fagarbeidere

Også kompetanse og rekruttering til bygg- og anleggsbransjen ble tatt opp på møtet med stortingskandidatene. Det er estimert at man innen 2030 vil mangle over 90.000 fagarbeidere i norsk arbeidsliv – og at en tredjedel av disse vil mangle i bygge- og anleggsnæringen.
- Skal vi løse denne prekære utfordringen trenger vi at flere ungdommer velger å ta utdanningen innenfor fagområder hvor deres arbeidskraft vil være etterspurt, sier Dahlberg Hauge.
- I dag legges for mye av dimensjoneringen av videregående utdanning opp etter hva den enkelte selv ønsker, fremfor hva næringslivet faktisk etterspør. Det bør etter vår mening være en mye tydeligere politisk holdning til å få ungdom til å velge relevante utdanningsløp, og utdanningssystemet bør i mye større grad dimensjoneres etter dette.

Les mer: Stort udekket kompetansebehov

Les mer om EBA