Det unike bygget

Statsbygg skal bygge et nytt kombinasjonsbygg for helse- og sosialfag for NTNU og for idrett for SiT. Huset skal inneholde undervisningsareal, arbeidsplasser, idrettshall, styrkesal på til sammen 18.000 kvadratmeter. Nylig ble det arrangert dialogkonferanse med 40 deltakere.

#205

Statsbygg skal bygge et nytt kombinasjonsbygg for helse- og sosialfag for NTNU og for idrett for SiT.

Publisert 05.07.16

Trøndelag, Innovative anskaffelser

- Er det mange i salen som har vært med på en dialogkonferanse tidligere? spør prosjektleder Tore Berg, fra Statsbygg.
Det var det ikke. 

- I denne bransjen, så er det innovativt å snakke sammen, påpeker avdelingsdirektør Alexander Strand-Omreng i Statsbygg. 

Byggebransjen er konservativ, nå skal entreprisen gjennomføres på en innovativ måte. Som stor statlig byggherre lar Statsbygg entreprenørene utvikle prosjektet gjennom totalentrepriser.
– Vi skal ikke tegne noe bygg, det skal entreprenørene gjøre. Først skal vi utvikle riktig prosjekt og deretter skal vi gjennomføre prosjektet riktig, påpeker representantene fra Statsbygg.

Totalentrepriser

I salen sitter entreprenører, arkitekter og rådgivere som allerede har funnet hverandre i team. Etter å ha fått presentert forslag til prosess og visjoner for bygget, skal de ha en-til-en-møter med Statsbygg.

Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling er samarbeidspartner. Statsbygg er partner i dette programmet og det er derfor naturlig at de gjør bruk av den verktøykassa programmet rår over.

Prosjektleder Hilde Sætertrø peker på de muligheter som en god dialog kan gi.
- Jeg vil at dere skal orientere dere om hvem det er som sitter i salen. Det er viktig for dere å vite hvem det er dere konkurrerer med, sier hun.

Leverandørutviklingsprogrammet fokuserer på hva som kan gjøres i forkant av konkurransen.  Regelverket vi har fokuserer kun på konkurransegjennomføring – stort sett.
- Så lenge oppdragsgiver sørger for lik informasjonsgiving i dialogen, også i en-til-en-møtene er det ikke konkurransevridende å ha dialog. Forretningshemmeligheter dere ikke ønsker skal komme konkurrentene for øret, kan dere dele i møtet med oppdragsgiveren i en-til-en-møtene og ikke nødvendigvis på dialogkonferansen, sier hun og oppfordrer: Bruk dette aktivt og godt!

Vil gå foran

- I Statsbygg er vi opptatt av å gå foran i bransjen og utvikle bransjen. Vi er medlem i Leverandørutviklingsprogrammet. Konseptet er dialog. Det kan brukes både før prosjektet og underveis i prosjektet. Vi har lyst til å få innspill fra dere og er glad for at det er såpass mange som har lyst til å snakke med oss. Vi er veldig spente på hvordan dere vil svare på gjennomføringen. Det som er spesielt i dette prosjektet er at vi har to brukere, det er NTNU som skal ha et undervisningsbygg og SiT som skal ha et idrettsbygg. Og disse to prosjektene skal være integrerte, poengterte Statsbyggs Alexander Strand-Omreng i sitt anlegg.  

Blodpumpa på Øya

Christian Brødreskift representerer NTNU som byggherre på konferansen.
- NTNU er en krevende byggherre. Vi er i teknologihovedstaden. Det ønsker vi at bygget skal reflektere. Vi kjører en parallell konkurranse med arkitektstudentene. Vi ønsker også å se hvordan de vil løse ei slik utfordring.  Vi ønsker å kople utdanninga vår med prosjektet, sier han.

Målet er et bygg som skal brukes døgnet rundt. Det skal brukes av det nye fakultetet for medisin og helsevitenskap og av Studentsamskipnaden. Nærheten til St. Olavs hospital skal også utnyttes. Tverrfaglighet og tverrfunksjonalitet er nøkkelord i beskrivelsen.

Enestående

Arvid Skjærvik, prosjekt og utviklingssjef i Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim ser for seg det unike bygget. SiT skal tilby velferdstjenester til over 42.000 studenter. Han vil at dette bygget skal bli et unikt senter for trening og fysisk aktivitet. Det skal være unikt med tanke på samhandling og beliggenhet, som knutepunkt og signalbygg for fysisk aktivitet og helseforebygging.  Kort sagt det unike bygget.

Dialogen er i gang.  Etter planen skal bygget stå ferdig i 2021.

Kontakt oss

Hilde Sætertrø

Prosjektleder

Nasjonalt program leverandørutvikling

hilde.satertro@nho.no
Mobil
41686788