Dialog om mobilitetsløsninger

Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer 6. februar til dialog med markedet for å utvikle nye digitale løsninger for et mer helhetlig transporttilbud i Trøndelag.

Publisert 23.01.17

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Fylkeskommunen ønsker å oppnå sømløse bestillingsmuligheter for mobilitet til innbyggerne, samt mer fleksible transportmuligheter, både i byene og i distriktene. Målet er å skape mer brukervennlig kollektivtilbud slik at flere bruker tilbudene og lar privatbilen stå. Fremtiden krever færre privatbiler og mer deling av ulike transportmuligheter. Kan nye digitale løsninger være verktøy til å oppnå dette? Fylkeskommunen inviterer potensielle leverandører, firma og personer med gode ideer til løsning, transporttilbydere, FoU-miljø, brukergrupper og andre tilstøtende offentlige virksomheter som må bidra til å skape de nye løsningene, til dialogkonferanse 6. februar i Trondheim. 

Invitasjon til dialog er lyst ut på Doffin (NB! endring av sted):


Nasjonalt program for leverandørutvikling sine nettsider.