Dialogkonferanse om bygging av Ørland Arena

Ørland kommune inviterer næringslivet til å bli med i en innovativ anskaffelsesprosess i forbindelse med  bygging av Ørland Arena

Publisert 13.11.15

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Ørland kommune inviterer til dialogkonferanse i forbindelse med bygging av Ørland Arena, en idrettshall.

Kommunen har høye miljøambisjoner for bygget, og søker fremtidsrettede løsninger som ønskes utviklet i samarbeid med leverandører. Det vil bli skissert utviklingsbehov og bedt om innspill på hvordan utfordringene kan løses. Ørland kommune er åpen for utviklingsprosjekter, og Innovasjon Norge vil derfor delta for å informere om virkemidler private bedrifter kan benytte seg av i utviklingsprosjekter sammen med en offentlig aktør.

Godt samspill med leverandører

Dialogen gjennomføres i forkant av anbudsutlysinger for å etablere et godt samspill med leverandører og fagmiljø tidlig i prosessen med mål om et best mulig bygg som resultat. Lokale, regionale og nasjonale aktører, store som små, i ulike bransjer som er aktuelle leverandører inn i et idrettsbygg ønskes velkommen.  

Tid: 25. november 2015, kl.09.00 - 16.00
Sted: Ørland Rådhus, Brekstad

Påmelding til helge.olden@orland.kommune.no  Et notat med mer info vil bli lagt ut på invitasjonen/utlysingen på Doffin ila uka.

Program

Kontakt oss

Hilde Sætertrø

Prosjektleder

Nasjonalt program leverandørutvikling

hilde.satertro@nho.no
Mobil
41686788