Trøndelag i bresjen for verdensledende miljøteknologi på hurtigbåter

Ønsker du å bidra til utvikling av fremtidens hurtigbåter? Bli med på dialogkonferanse.

Publisert 29.05.17

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Trøndelag fylkeskommune går i spissen for å utvikle framtidas hurtigbåter. Arbeidet gjøres i forbindelse med nye anbud på hurtigbåt-samband for perioden 2020-2024. Hurtigbåtene sørger i dag for en betydelig andel av det totale CO2-utslippet i Trøndelag. Trøndelag ønsker mer miljøvennlige løsninger, og søker nå innspill til hvordan fylkeskommunen kan bidra til å legge til rette for at regionale og nasjonale aktører kan fortsette å være best i verden innen maritim klimateknologi.

29.mai, på Scandic hotell Værnes, gjennomføres et dialogmøte med teknologi-leverandører, rederi, infrastruktur-leverandører, og andre aktører som kan bidra til å utvikle fremtidsrettede energikilder og –løsninger for å drøfte hvordan utviklingen kan gjennomføres.   

Pressen er velkommen til å overvære møtet, som markerer starten på en betydelig miljøsatsing for Trøndelag fylkeskommune.      

Trøndelag fylkeskommune har tre større hurtigbåtsamband som i perioden fra 2020 til 2024 skal ut på nye anbud. Disse tre sambandene er Trondheim – Brekstad – Sandstad - Kristiansund [TK], Trondheim – Vanvikan [TV] og Namsos – Rørvik – Leka [NR].

Dialogkonferansen gjennomføres i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Nasjonalt program for leverandørutvikling (NHO, KS, Difi). Seks andre fylkeskommuner stiller som observatører.

 

Program og påmelding