Dialogkonferanse om fremtidens hurtigbåter

Ønsker du å bidra til utvikling av fremtidens hurtigbåter? Bli med på dialogkonferanse.

Publisert 15.05.17

Trøndelag, Innovative anskaffelser

En innovativ anskaffelsesprosess er satt i gang av Sør-Trøndelag Fylkeskommune for å bidra til utviklingen av fremtidens hurtigbåter. Fylkeskommunen ønsker å samarbeid med flere fylkeskommuner for å øke trykke mot teknologileverandører som kan bidra til utvikling av nye miljøvennlige energikilder for hurtigbåter.

Det inviteres bredt til tidlig dialog med teknologi-leverandører, rederi, infrastruktur-leverandører, FoU-miljø, virkemiddelapparat og andre aktører som kan bidra til å utvikle fremtidsrettede energikilder og -løsninger for å drøfte hvordan utviklingen kan gjennomføres.

Dialogkonferansen holdes mandag 29. mai, på Scandic Hell Hotell.

Program og påmelding