Diplom til Bakers

Bakers Trondheim har rekruttert sin første medarbeider gjennom Ringer i Vannet

Bakers feiret med egen "Ringer i Vannet-kake"

Publisert 07.12.15

Trøndelag, Ringer i vannet

Forrige uke fikk Frode Henriksen, bakerisjef hos Bakers Trondheim, overrakt diplom som bevis på at bedriften har ansatt sin første medarbeider gjennom Ringer i Vannet-prosjektet. Bakers har over en lengre periode samarbeidet godt med attføringsbedriften Prima og har hatt flere kandidater i praksis, derfor var det også helt naturlig å ansette gjennom Ringer i Vannet da det dukket opp et behov for ekstra bemanning.

Regionansvarlig for Ringer i Vannet i Trøndelag og Nordland, Janne Krohn-Hansen gratulerer Bakers med ny medarbeider i fast stilling, og attføringsbedriftene Stavne og Prima for godt samarbeid.

- Attføringsbedriften Stavne har hatt oppfølgingsansvaret ovenfor kandidaten og har gjennom tett kontakt klart å finne en veldig bra match, både for bedriften og for arbeidstakeren. I tillegg har attføringsbedriften Prima hatt oppfølgingsansvaret ovenfor bedriften og holdt seg kontinuerlig oppdatert på bedriftens kompetansebehov, forteller Janne Krohn-Hansen.

Turid Kirkeby,
jobbkonsulent fra Stavne, Frode Henriksen, bakerisjef hos Bakers, Janne
Krohn-Hansen, regionsansvarlig Ringer i Vannet Trøndelag og Nordland og Anne
Bente Aune, KAM Ringer i Vannet fra Prima.

Best mulig match

Alle de 7 attføringsbedriftene som deltar i Ringer i Vannet-prosjektet i Trøndelag har et godt og utstrakt samarbeid om å finne de kandidatene som best mulig matcher bedriftenes behov. Denne formen for samarbeid er noe av nøkkelen til at Ringer i Vannet lykkes, noe som også ble trukket frem da Fafo tidligere i år la frem sin rapport om prosjektet.

 

For mer informasjon:

Les mer om Bakers AS

Les mer om Bakehuset Trondheim

Les mer om Ringer i Vannet