Elektrobransjen i Trøndelag styrker sin posisjon

Nelfo i Trøndelag slår sammen sine tre lokalforeninger og blir dermed en av de største bransjeforeningen i regionen.

#205

Ole Erik Vognild er styreleder i Nelfo Trøndelag. Fotograf: John Petter Reinertsen

Publisert 24.10.17

Trøndelag

Nelfo i Trøndelag vedtok på ekstraordinær generalforsamling på Scandic Hell Stjørdal å samle virksomheten fra tre lokalforeninger, Nelfo Sør-Trøndelag, Nelfo Nord-Trøndelag og Nelfo Trondheim, til Nelfo Trøndelag.

- Vi blir dermed en av de største bransjeforeningene i NHO Trøndelag med en forventet omsetning i 2017 for våre 128 medlemsbedrifter på 2,7 milliarder kroner, sier styreleder Ole Erik Vognild.

Samler ressurser 

- Vi samler våre ressurser for å få mer tid til medlemspleie, jobbe for politisk gjennomslag for utdanningspolitikk, elektrifisering, styrke våre medlemsbedrifters posisjon i det grønne skiftet, mer målrettet fokus i kampen mot svart arbeid, rekruttering og sist men ikke minst, kompetansehevende tiltak og kunnskapsdeling på tvers av regioner.

Vi ser mange synergier ved å samle lokalforeningene og Trønderfylkene til et rike, sier Vognild.


Nelfo er en landsforening i NHO og representerer elektro, it, ekom, automatisering, systemintegrasjon og heis. Nelfo har ca. 1600 medlemsbedrifter med til sammen ca. 26 000 årsverk. Medlemsbedriftene har en samlet omsetning på om lag 41 milliarder kroner. Nelfo har 21 lokalforeninger over hele landet.

Mer informasjon om Nelfo