En betydelig aktør i Trøndelag

Allskog AS er med sine 80 ansatte og 35 000 vogntog i året en betydelig næringslivsaktør i Trøndelag

Engasjerte tilhørere når administrerende direktør i Allskog, Ole Hartvik Bakke forteller om bedriften

Publisert 16.11.15

Trøndelag

Fredag forrige uke tok NHO Trøndelag med seg administrerende direktør i NHO mat og drikke, Petter Haas Brubakk på besøk hos flere av våre medlemsbedrifter.

En av bedriftene vi besøkte var Allskog AS i Trondheim. Allskog er et samvirke som eies, og er til for 7800 skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene, Nordland og Troms, og bedriftens hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendom.

Skognæringen er en viktig del av næringslivet i Trøndelag og Allskog er en betydelig aktør i regionen med sine 80 medarbeidere, 35 000 vogntog i året, en omsetning på i overkant 1 milliard kroner i 2014 og med en målsetting om å omsette 2 00 000 m3 skog i 2020. Ringvirkningene av bedriftens virksomhet gjør også at man i forlengelse av skogforvaltningen sysselsetter 50 entreprenører, 170 maskinførere og 40 transportselskap.

I tillegg til verdier som lar seg måle i kroner og ører bidrar også Allskog betydelig til at skognæringen i Norge totalt lagrer 30 millioner tonn CO2 årlig.

Samferdsel

Som mange andre bedrifter som er avhengig av å frakte en vare fra A til Å er Allskog spesielt opptatt av samferdsel

- Vi opplever flere flaskehalser både på kommunale veier og på fylkesveinettet, sier administrerende direktør Ole Hartvik Bakke.

- Det er også spesielt viktig for oss at det blir bevilget nok penger til at vi får bygd ut de skogsbilveiene som næringene vår har behov for rundt om i landet.

I tillegg til skognæring driver også Allskog reiselivsnæring via Din Tur AS som tilbyr opplevelsesreiser tilknyttet jakt og friluftsliv

Les mer på Allskog.no