En vinn-vinn situasjon

Det ble full klaff da Adresseavisens Telefontjenester AS rekrutterte sin nye medarbeider gjennom Ringer i Vannet.      - Jeg ønsker å rose arbeidstakerens stå-på-vilje og bedriftens evne til å se muligheter, sier Janne Krohn-Hansen.

Mange ville være med å feire rekrutteringen. Fra v.: Gøril Jakobsen, Norservice, Børge Andersen, Norservice, Janne Krohn-Hansen, Ringer i Vannet, Mona Dahle, Prima, nytilsatt medarbeider Elin Florence Mehlum, Frode Elverum daglig leder ved Adresseavisens Telefontjenester, Christian Pedersen, smarkedssjef, Torkil Talmo, salgssjef og Tom Henrik Forsberg, salgssjef.

Publisert 05.02.16

Trøndelag, Ringer i vannet

I forrige uke fikk Adresseavisens Telefontjenester AS overrakt diplom som bevis på at bedriften har rekruttert en medarbeider gjennom NHOs prosjekt Ringer i Vannet. Nytilsatt medarbeider Elin Florence Mehlum stortrives ved bedriftens call-senter og bedriften er veldig fornøyd med sitt siste tilskudd til arbeidsstokken.

Rekrutteringen ved call-senteret er et godt eksempel på at det ikke alltid blir en god match mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ved første forsøk. Regionsansvarlig for Ringer i Vannet i Nordland og Trøndelag, Janne Krohn-Hansen forklarer det slik;

- I dette tilfellet har arbeidsgiveren gitt flere kandidater mulighet for praksis i bedriften uten klaff, sier Krohn-Hansen.
- Den nytilsatte har også forsøkt flere enn denne ene arbeidsgiveren, uten å finne den riktige matchen. Da Elin startet hos Adresseavisens Telefontjenester ble det endelig en godt match både for arbeidstaker og arbeidsgiver, det beviser at det lønner seg å ikke gi opp!

Muligheter fremfor begrensninger

Krohn-Hansen forteller videre at det var først etter en lengre praksisperiode der ulike arbeidsoppgaver og ulik stillingsprosent ble prøvd ut, og med god progresjon, faglig og personlig utvikling hos kandidaten, at dette ble en god match.

- Elins stå-på-vilje og sterke motivasjon for å komme ut i ordinært lønnet arbeid har også vært avgjørende, sier Krohn-Hansen.
- I tillegg vil jeg også rose bedriften som har vært en god tilrettelegger og sett muligheter fremfor begrensningene, dette er en vinn-vinn situasjon for begge parter.

Adresseavisens Telefontjenester AS har rekruttert en ny medarbeider gjennom NHO-prosjektet Ringer i Vannet.

Den vellykkede rekrutteringen er også et resultat av et godt samarbeid mellom attføringsbedriftene Prima og Norservice.

- Prima har hatt oppfølgingsansvaret ovenfor kandidaten, mens Norservice har hatt ansvaret for bedriften og holdt seg kontinuerlig oppdatert på bedriftens kompetansebehov. Sammen har de klart å komme frem til et veldig godt resultat, sier Krohn-Hansen.
- Tett oppfølging av både arbeidsgiver og arbeidstaker er en av nøklene til at man lykkes med rekruttering i Ringer i Vannet.

Adresseavisens Telefontjenester ønsker å fortsette det gode rekrutteringssamarbeidet med Ringer i Vannet, og bedriftens behov for nye medarbeidere følges kontinuerlig opp av Norservice.

 

Ringer i Vannet bistår NHOs 23.000 medlemsbedrifter med rekrutering av arbeidskraft. Prosjektet kartlegger bedriftenes behov og søker å finne riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

Les mer om Ringer i Vannet