Endringer i ferieloven

Stortinget har vedtatt endringer i ferieloven med virkning fra 1. juli. Endringen utvider arbeidstakers rett til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom.

Publisert 01.07.14

Trøndelag

Etter de regler som gjelder frem til 1. juli i år kan en arbeidstaker som blir syk i løpet av ferien bare kreve å få den utsatt dersom arbeidsuførheten varer i minst seks dager. Dette "seksdagers- vilkåret" er opphevet, slik at arbeidstaker allerede fra første sykedag kan kreve å få utsatt ferien. Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring.

Samtidig oppheves muligheten til å få erstattet ferien økonomisk ved sykdom eller foreldrepermisjon. All ikke-avviklet ferie skal i slike tilfeller overføres til påfølgende ferieår.

Endringene i ferieloven innebærer således blant annet at arbeidstakers rett til å få utsatt ferie i forbindelse med sykdom, blir utvidet. Lovforslagene er nødvendige tilpasninger til EUs arbeidstidsdirektiv.

Endringene trer i kraft 1. juli 2014.