Et budsjett for omstilling

- Det overordnede budskapet her er omstilling, og vi må både legge til rette for å skape nye arbeidsplasser og omstille det eksisterende arbeidslivet, sier seniorrådgiver i NHO Trøndelag, Jon Uthus om statsbudsjettet for 2016

Seniorrådgiver ved NHO Trøndelag, Jon Uthus kommenterer statsbudsjettet

Publisert 09.10.15

Trøndelag

Onsdag denne uken la regjeringen frem statsbudsjettet for 2016. Budsjettet, omtalt som et unntaksbudsjett av administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, tas godt i mot også i trøndelag.

- Det overordnede budskapet her er omstilling i arbeidslivet og vi må skape nye arbeidsplasser. Dette svarer tiltakspakken for økt sysselsetting på, sier seniorrådgiver ved NHO Trøndelag, Jon Uthus.
Det er satt av 4 milliarder i budsjettet for neste år til en tiltakspakke for økt sysselsetting som blant annet inneholder flere tiltaksplasser for ledige, tilskudd til vedlikehold av bygg og nærings- og innovasjonsrettede tiltak.

- Tiltakspakken retter seg mot faktiske behov og vedlikeholdstiltak har tidligere vist å gi rask sysselsettingseffekt, sier Jon Uthus.

NHO og LO får også sitt ønske oppfylt når regjeringen nå styrker satsingen på bedriftsintern opplæring (BIO).

Les også: Styrker bedriftsintern opplæring

Satsing på vekstbedrifter

I tillegg til arbeidsmarkedstiltak legger regjeringen opp til en økt satsing på vekstbedrifter.
- Regjeringen øker satsingen på forskningsbasert kommersialisering med 90 millioner og pre-såkornsordningen med 100 millioner, forteller Jon Uthus.
- Sistnevnte er en ny ordning og vil utløse det dobbelte fra private investorer. Sammen med økte midler til etablerertilskudd og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) går norske grundere med vekstambisjoner lyse tider i møte. Det er vi avhengige av skal vi klare den omstillingen vi står ovenfor.

Les også: Unntaksbudsjettet

Statsbudsjettet for 2016 byr også på gode nyheter for utdanningssektoren i Trøndelag
- For studentbyen Trondheim er det bra at Forskningsrådets program FORNY2020 styrkes som en del av tiltakspakken for økt sysselsetting, sier Jon Uthus.

NTNU er fornøyd med budsjettet og får blant annet 13,9 millioner til å fortsette arbeidet med ny campus. HiST får også ekstra bevilgninger til videre prosjektering av nytt bygg for helse- og sosialfag på Øya og HiNT får økte midler til å videreføre nye studieplasser som ble opprettet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Les mer om hva budsjettet betyr for trøndelag:

Les også Adresseavisen: Her er pengene til Sør-Trøndelag

Les også Trønder-Avisa: Dette betyr statsbudsjettet for Nord-Trøndelag