Et eksempel til etterfølgelse

Rædergård Entreprenør har hatt som målsetting å bli best på Fosen når det gjelder arbeid med lærlinger. Mye tyder på de har klart nettopp det

Rædergård Entreprenør AS på Brekstad Satser på lærlinger. Fra venstre Trond Rædergård, Marius Pedersen og Egil Uthaug

Publisert 07.09.15

Trøndelag, Kompetanse

Denne uken var kommune- og fylkestingspolitikere samlet hos Rædergård Entreprenør AS på Brekstad. Anledningen var et arrangement i regi av NHO Trøndelag for å skape dialog mellom politikere og næringsliv.

Fra å ha startet opp som et enkeltpersonsforetak i 1988 har Rædergård Entreprenør hatt en voldsom utvikling, og har i dag over 80 ansatte og et mål om en omsetning på 200 millioner innen 2020. Helt siden oppstarten har bedriften hatt fokus på fagarbeidere og på å ta inn lærlinger.
- Det er nok få som satser like mye på lærlinger som det vi gjør, sier Egil Uthaug, som har ansvaret for alle lærlingene i bedriften.
- I dag har vi totalt 9 lærlinger. I tillegg til lærlingene så er vi opptatt av at de øvrige ansatte også skal kunne ha mulighet til å utvikle seg og mange har tatt privatisteksamener. Uthaug forteller videre at medregnet både lærlinger og privatister så er hele 15 av Rædergårds ansatte uteksaminert i løpet av de to siste årene.

Samfunnsansvar

På spørsmål om hvorfor Rædergård velger å satse så mye tid og ressurser på lærlinger svarer Egil Uthaug og Robert Rædergård at bedriften får mye igjen for arbeidet, som stabil arbeidskraft, muligheten til å lære opp fremtidige ansatte og anledning til å ta samfunnsansvar og bidra til utvikling av bygda de holder til i.

Som et ledd i arbeidet med rekruttering av lærlinger har Rædergård blant annet en samarbeidsavtale med Ørlandet Ungdomsskole som omfatter både bedriftsbesøk på skolen og utplassering, men Rædergård ønsker at både lokal- og fylkestingspolitikerne må sørge for å ha et enda tettere samarbeid med det lokale næringslivet slik at man får fanget opp utfordringer og problemstillinger både knyttet til innholdet i yrkesfagopplæringen, utplasseringsordningen og andre næringslivsrelaterte tema.

Kommune- og fylkestingspolitikere lytter til næringslivet

Gripe tak i de gode eksemplene

Flere av politikerne som deltok på møtet hos Rædergård pekte på at det er stor forskjell på graden av gjennomføringsevne i læreløpet hos bedrifter og at mange har mye å lære av hvordan Rædergård Entreprenører jobber.
- Vi må gripe tak i de gode eksemplene for å øke attraktiviteten både til det å søke seg til yrkesfag og til det å bli en aktiv lærebedrift, i så måte er Rædergård et eksempel til etterfølgelse, sa Finn Olav Odde, ordførerkandidat for Ørland Sp, til bekreftende nikk fra resten av forsamlingen av politikere.