Et vellykket eierskifte

Eierskiftealliansene skal sikre den samfunnsmessige gevinsten ved videreføring av små bedrifter når eieren skal pensjoneres

Publisert 13.05.14

Trøndelag

 

Næringsminister Monica Mæland sier i et temablad i Finansavisen at eierskifter er et nødvendig og naturlig element i en velfungerende og konkurransedyktig økonomi. Sammen med næringslivet må vi legge til rette for verdiskaping og fornyelse i små og mellomstore bedrifter, sier hun.

Det private eierskapet er en bærebjelke for verdiskapingen i Norge. En sunn økonomi preges av et næringsliv som forandrer
seg i tråd med utviklingen i verden og i markedene. Det krever evne til å omstille seg og utvikle nye, fremtidsrettede produkter og tjenester. Les mer fra reportasjen hennes HER

 

 

 

Eierskifter er et nødvendig og naturlig

element i en velfungerende og konkurransedyktig økonomi.

Kontakt oss

Hans Kristian Gjerde

Advokat

NHO Trøndelag

hans.kristian.gjerde@nho.no
Mobil
92066463