Europastudentene ved NTNU ønsker deg som samarbeidspartner

Hvilken betydning har EU for virksomheten din?

Publisert 17.11.14

Trøndelag, Kompetanse

NTNU Bridge - Kobling mellom NTNU-studentene og arbeidslivet. www.ntnu.no/bridge

Europastudentene har kompetanse i:

-          Norges tilknytning til EU

-          EU som politisk system

-          Konsekvenser av sentrale politiske beslutninger

Ønsker du å samarbeide med Europastudentene ved NTNU om tema til bachelor- eller masteroppgave?

Inspirasjon til tidligere oppgaver:

http://www.ntnu.no/studier/meuropa/masteroppgaven

Send e-post til ida.ulseth@ntnu.no innen 20. desember 2014.