Female Future Midt-Norge med utrolig kompetente deltakere

NHO Trøndelag gjennomfører Female Future   2014 - 2015 og det er utrolig kunnskapsrike og engasjerte deltakere med på årets kull.

Engasjerte deltaker på første samling på Hovde Gård

Publisert 25.11.14

Trøndelag, Prosjekter

NHO er opptatt av å sikre bedriftene tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Da må også kvinnene med på laget. Derfor satser vi på å styrke likestillingen i arbeidslivet, bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer, samt å trekke flere kvinner til privat sektor.

Gjennom 11 år nå med Female Future viser evaluering at 2 av 3 Female Future-deltakere har fått tilbud om styreverv, eller blitt forfremmet i løpet av 6 måneder.

Female Future er NHOs leder- og styreutviklingsprogram for kvinnelige ledere. Programmet tilbys ansatte i NHOs medlemsbedrifter. Hovedformålet er å gi kunnskap, selvinnsikt og motivere flere kvinner til å ta styreverv og viktige lederoppgaver i næringslivet.

LES INTERVJU FRA TO DELTAKERE

LES Suksesshistorien om Tatsiana