Finn problemet, ikke løsningen!

Britenes guru innen innovative offentlige anskaffelser, Ian Millard, gjestet Trondheim og Technoport 2. og 3. mars. Både som taler og prosessleder ledet han an: Vi har mange uløste offentlige oppgaver, sett innovatørene på saken!

Publisert 21.03.16

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Ian Millard leder Innovate UK, Storbritannias Innovasjon Norge.  Hans mål er å bringe Storbritannia framover gjennom å løse offentlige utfordringer på nye måter.

"Hva er problemet? Vi har universitet og innovatører. Vi har mange hundre tusen små selskaper og gode oppfinnelser. Vi har kapital, og det er lett å få lån. Men banker og finansieringsselskap vil ha lav risiko. De vil låne ut penger til ideer som er bevist. Det gjør det vanskelig for små selskap med nye ideer", forklarer Millard.

Britenes svar på dette er før-kommersielle anskaffelser. En innovativ anskaffelsesmetode etter EU-modell som spesielt setter fokus på å engasjere små og mellom-store bedrifter inn i utviklingsløp sammen med en krevende offentlig kunde. I Storbritannia kaller de satsingen for SBRI The Small Business Research Initiative. 

https://sbri.innovateuk.org/about-sbri

Viktig å lære av andre Nasjonalt program for leverandørutvikling var initiativtaker til at Ian Millard kom til Trondheim under Technoport-arrangementet. Programmet var konferansepartner og fikk satt innovative offentlige anskaffelser på agendaen.

"Som pådriver og fasilitator for innovative offentlige anskaffelser i Norge er det lærerikt for oss å se hvordan de gjør det i andre land. Norge skal jo bli en av topp tre i Europa, da må vi kjenne konkurrentene og utvikle oss deretter", sier prosjektleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling Hilde Sætertrø. Hun er som Technoport lokalisert i Trondheim.

Ian Millard og Hilde Sætertrø gjennomførte en felles workshop dag 2. I første del utfordret Ian deltakerne til å finne problemområder, eller utfordringer, i egne offentlige organisasjoner. Hensikten var å se om disse kunne være egnet til å løses i en før-kommersiell anskaffelsesprosess lik SBRI. Og bredden i forslagene tydeliggjør at det er nok av utfordringer å ta av:

Hvordan løse problemet med vindkraft-produksjon fra vindturbiner nært flyplasser, slik at det ikke påvirker flynavigasjon? Kanskje en aktuell problemstilling i tilknytning til den nye kampflybasen på Ørlandet.Hvordan sørge for trygg destruksjon av lystgass-apparater på sykehus? For bedre arbeidsmiljø for ansatte. Hvordan redusere antall feilalarmer ved plutselig fall blant eldre? For mer effektiv hjemmetjeneste i kommuner. Hvordan minske ensomhet blant eldre og nye nordmenn? En stor utfordring som samfunnet ville spart mye på å løse.

"Pass på så dere ikke begynner å diskutere løsninger, men definer problemet. De gode, innovative løsningene er det innovatørene som skal gjøre. Dere skjønner det: Når ulike mennesker, selskaper eller miljø hører om en utfordring, ser de kanskje for seg helt andre løsninger enn det dere tenker på", understreket Millard overfor deltakerne på workshopen.

"Årsaken til denne øvelsen er at vi skal tenke på en annen måte. Vi går åpent ut for å få store og små bedrifter til å engasjere seg i å løse utfordringene i en prosess. Først gjennom å peke på mulige ideer, så mot å utvikle en prototyp og testfase, før det ender i en kommersialisering i form av en offentlig anskaffelse. Den offentlige oppdragsgiveren betaler de ulike utviklingsfasene. Resultatet i Storbritannia har blitt gode løsninger og mer solide og nyskapende selskap", avslutter Ian.

"For økt bruk av før-kommersielle anskaffelser i Norge trenger vi å få utviklet finansieringsordninger som passer dette utviklingsløpet", avslutter Hilde Sætertrø.

Kontakt oss

Hilde Sætertrø

Prosjektleder

Nasjonalt program leverandørutvikling

hilde.satertro@nho.no
Mobil
41686788