Flere jenter må velge teknologi og realfag

En ny undersøkelse viser at både jenter og deres foreldre har liten oversikt over mulighetene en teknologiutdanning gir. I dag var 400 jenter i 9. og 10. klasse ved flere ungdomsskoler i Trøndelag samlet for å lære og for å bli bli motivert til å velge annerledes.

#205

Fullt hus da "Jenter og teknologi" tok turen til Trondheim. Fotograf: NHO Trøndelag

Publisert 21.11.17

Trøndelag, Kompetanse, Prosjekter

I dag tok "Jenter og teknologi" turen til Trondheim. Her fikk 400 jenter i 9. og 10. klasse ved flere ungdomsskoler i Trøndelag møte unge, kvinnelige rollemodeller som har valgt teknologiske fag i sin utdanning. De er nå lærlinger, studenter eller ferdig utdannet og i arbeid. Bak arrangementene står blant andre Barne- og likestillingsdepartementet og NHO. Formålet er å motivere og inspirere jenter til å tenke nytt og å få flere til å velge annerledes.

Les mer om Jenter og teknologi

Jenter i ungdomsskolen, men også foreldrene deres, har lite kunnskap om jobbmuligheter og utdanning innenfor teknologi.  Unge jenter og deres foreldre tror det er en fordel å være god på teknologi og at det er et spennende utdanningsvalg, men kun tre av ti jenter opplever at foreldre har god nok kunnskap til å gi råd. Dette gjenspeiles også i foreldres oppfatning av egen kunnskap, noe som er urovekkende når vi vet at foreldre er viktige rådgiverne for barna i valg av utdanning. Det kommer frem i en undersøkelse Kantar TNS har gjort for NHO blant jenter i alderen 12 til 19 år, deres foresatte og karriereveiledere.

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien ønsket Jenter og teknologi velkommen til Trøndelag. Fotograf: NHO Trøndelag

#205

NHO og NAVs undersøkelser om kompetansebehov i bedrifter og virksomheter viser et stort behov for teknologi, realfags- og IKT-utdannende. Ikke bare universitets- og høyskolekandidater, men også faglærte innenfor teknologiområdet. Skal vi få flere hoder og hender i teknologijobber er vi nødt til å rekruttere fra hele befolkningen. Derfor trenger vi jenter, karriereveiledere og foreldre som er oppdatert og kan bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked. Bare 15 prosent av jentene vi spurte i undersøkelsen har «i stor grad oversikt over utdanning og yrker innen teknologi», og hele 54 prosent sier de har «liten eller svært liten kunnskap» om dette.

Ifølge Kantar-undersøkelsen mener både jenter, foreldre og karriereveiledere at det også bør være mer undervisning innen teknologi i skolen. Elevene må møte realfagene tidlig i skoleløpet og dermed erfare at realfag handler om å løse problemer, ofte med kreativitet og skaperevner som strategi. Gjennom praktisk og variert aktivitet bør barn og unge oppleve hvordan produkter og tjenester blir til og virker. Slik vil elevene, jenter og gutter, lære seg å verdsette de teknologiske fagene tidlig.  

«Jenter og Teknologi»skal gi jentene et innblikk i hva som skjer ute i arbeidslivet for de som har valgt denne veien. Teknologi i dag handler fortsatt om grunnleggende mekanikk, teknikk og elektronikk, men også om virtuell virkelighet, Internet of Things, 3D-modellering, digital visualisering og robotstyring, for å nevne noe. Norsk økonomi har historisk vært preget av vår evne til å bruke teknologi til å høste av og foredle våre naturressurser. Energiindustriene, maritim- og havbruksnæringen er eksempler på dette. Mulighetene for fremtiden er minst like lovende. Skal disse mulighetene kunne realiseres til fulle må flere jenter velge realfag og teknologi.