Flere velger yrkesfag i Trøndelag

For første gang på flere år er det en vekst i antall ungdommer som søker seg til yrkesfag.  –Det er en gledelig nyhet for næringslivet i regionen vår, sier Merethe Storødegård, regiondirektør i NHO Trøndelag.

Publisert 12.03.15

Trøndelag, Kompetanse

For første gang på flere år er det en vekst i antall ungdommer som søker seg til yrkesfag, både på landsbasis og i Trøndelagsfylkene.
- Det er NHO veldig glade for, sier Merethe Storødegård, regiondirektør i NHO Trøndelag.

De siste fem årene har tendensen vært at studiespesialisering har økt på bekostning av yrkesfagene, men årets søkertall viser at denne trenden har snudd. Tall fra

Utdanningsdirektoratet viser at 50,5 prosent av elevene som har søkt om plass på VG1 har valgt yrkesfag, noe som utgjør en økning på 1 prosent på landsbasis. I Trøndelag er denne tendensen enda tydeligere da tallene for Sør-Trøndelag viser en økning på 2,5 prosent i antall søkere til yrkesfag, mens tallene for Nord-Trøndelag viser en økning på hele 3 prosent, sammenliknet med fjoråret.

Bygg- og anleggsfag øker mest

Tallene for hele landet viser at økningen har vært spesielt stor for bygg- og anleggsfag (11 prosent økning) og for helse- og oppvekstfag (8 prosent økning). Dette gjelder også i Trøndelag.  Antall søkere til bygg- og anleggsfag har økt med hele 26 prosent i Sør-Trøndelag, mens tall fra Nord-Trøndelag viser en økning på 18 prosent. Når det gjelder helse- og oppvekstfag er økningen på 12 prosent i Sør-Trøndelag og 21 prosent i Nord-Trøndelag.
I Nord-Trøndelag har også fagene naturbruk og service og samferdsel en økning, mens elektrofag øker i Sør-Trøndelag.

NHOs Kompetansebarometer for 2015 viser at medlemsbedriftene har et stort behov for både fagarbeidere og fagskoleutdannet personale, derfor er det svært gledelig for NHO å registrere at antall søkere til yrkesfag igjen øker.
- Spesielt gledelig er det at bygg- og anleggsfag øker etter flere år med nedgang, forteller Storødegård.
- Det er tydelig at flere unge og deres foreldre har fått øynene opp for alle mulighetene man får ved å velge yrkesfag. Dette har NHO, sammen med de andre partene i arbeidslivet, jobbet mye for å synliggjøre i Trøndelag og den utviklingen vi ser i år er svært positiv for arbeids- og næringslivet i regionen vår.