ARBEIDSMILJØLOVEN

Folk flest ønsker mer fleksibel arbeidstid

Unge er mest positive til midlertidig ansettelser og et stort flertall av befolkningen mener fleksibel arbeidstid vil være et gode for arbeidstakerne, viser en fersk undersøkelse.

Illustrasjon: iStockphoto

Publisert 28.01.15

Trøndelag

Myter og fakta om ny arbeidsmiljølov.

NHO har spurt et gjennomsnitt av den norske befolkning om hva de mener om regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Undersøkelsen er gjennomført av Sentio på telefon i januar, og består av et representativt utvalg på 1000 personer over 15 år fra Norge. Datamaterialet er vektet mot populasjonen på kjønn, alder og region.

Svarene er omtrent delt på midten når det gjelder midlertidig ansettelser. Dette viser at bildet er mye mer nyansert enn fagbevegelsen vil ha det til. - Det bør være et tankekors for fagbevegelsen at de yngre er langt mer positive til midlertidige ansettelser enn de eldre. Spesielt med tanke på at det er de unge fagbevegelsen dytter foran seg i denne debatten, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Over halvparten av de forespurte mener fleksibel arbeidstid vil være et gode for arbeidstaker. Et tiltak som også er viktig for arbeidsgiverne. - Dette viser at LO ikke er i takt med det norske folk, spesielt når det gjelder arbeidstid. En politisk streik i den skalaen vi nå ser, er en overreaksjon på en tidsmessig tilpasning og en forsiktig oppmykning av arbeidsmiljøloven, sier Skogen Lund.

Midlertidige ansettelser

Undersøkelsen viser at folket er delt på spørsmålene om økt mulighet til midlertidig ansettelse vil få flere inn i arbeidslivet, og at de yngre er mer positiv enn de eldre til at midlertidige ansettelser vil få flere inn i arbeidslivet.

Det samme gjelder for spørsmålet om økt mulighet for midlertidige ansettelser vil føre til en brutalisering av arbeidslivet. Dette viser at det hverken er noen enstemmighet blant folket over at endringsforslagene i arbeidsmiljøloven vil føre til en brutalisering av arbeidslivet. Bildet er altså mer nyansert enn det fagbevegelsen vil ha det til.

24 prosent av de forespurte sier seg helt enige på spørsmål om lettere adgang til midlertidig ansettelser vil gi bedriftene flere muligheter til å finne ut om det er rom for å ansette flere.
Dette er viktig for NHO. Bedriftene må få mulighet til å teste om det er rom i markedet for at bedriften kan ansette flere. Dette skaper muligheter for verdiskaping og innovasjon i bedriftene samtidig som det kan gi flere jobber.

Arbeidstid

Undersøkelsen gir et tydelig svar på at folk flest ser på fleksibel arbeidstid som et gode både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Det er interessant å merke seg følgende:

  • 48 prosent er helt enig i at fleksibel arbeidstid er et gode for arbeidstaker.
  • 35 prosent er helt enig i at fleksibel arbeidstid er et gode for arbeidsgiver.

- Kort sagt ønsker flertallet en mer fleksibel arbeidstidsordning, sier Skogen Lund.

Skremselspropaganda

- LO sprer usannheter om regjeringens forslag til endringer, som at ansatte vil bli pålagt mer overtid uten overtidsbetaling. Dette er feil. Jeg mistenker at det ligger politiske motiver bak LOs skremselspropaganda. Samtidig er de fraværende når det gjelder forslag til hva man skal gjøre for å skape flere arbeidsplasser, sier Skogen Lund.

 

Kontakt oss

Marius Alexander Saasen Strand

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

marius.strand@nho.no
Telefon
23088385