Fortsatt økt sysselsetting i Trøndelag

Regiondirektør Merethe Storødegård er glad for at NHOs økonomibarometer viser at Trøndersk næringsliv forventer fortsatt økt sysselsetting i 2015

Regiondirektør Merethe Storødegård og seniorrådgiver Jon Uthus i NHO Trøndelag studerer bøyene på Fugro Oceanor

Publisert 05.01.15

Trøndelag

 Like over nyttår holdt NHO Trøndelag sin årlige pressekonferanse for å presentere NHOs økonomibarometer og resultatene for Trøndelag. Fugro Oceanor i Trondheim var arena for presentasjonen av bedriftenes forventninger for 2015. Fugro spesialiserer seg på bøyer som samler inn informasjon om bølger, strøm, saltinnhold og temperatur fra verdenshavene, og selskapet representerer en av flere bransjer i Trøndelag det går godt i, noe som også vises i resultatene av økonomibarometeret.

Positiv trend
Funnene for Trøndelag viser at IKT og forretningstjenester er de bransjene som viser til mest positive markedsutsikter i 2015. I den andre enden av skalaen er det bygg- og anleggsbransjen som skiller seg negativt ut, men også industrien viser til dårligere utsikter i 2015.
De aller mest positive funnen i økonomibarometeret for Trøndersk næringsliv gjelder sysselsetting.  Undersøkelsen viser at bemanningen i Trøndelag forventes å øke med 1,5 prosent i 2015. Utviklingen i arbeidsmarkedet de siste årene har vært sterkere i Trøndelag enn landsgjennomsnittet, og resultatene fra økonomibarometeret viser at denne positive trenden vil fortsette.

Økonomibarometeret er en undersøkelse utført av
TNS Gallup på et kvalitativt utvalg av NHOs medlemsbedrifter, og undersøkelsen
beskriver markedssituasjonen og markedsutsiktene fremover for næringslivet.

For mer informasjon om NHOs økonomibarometer og
funnene for Trøndelag se her:
Næringslivets økonomibarometer - resultater for Trøndelag