Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

Det inviteres til dialogkonferanse 8. februar for å finne nye konsepter for digitale løsninger til barneverntjenesten.

#205

Bilder til bruk av Nasjonalt program for leverandørutvikling etter avtale med fotograf. Fotograf: Siv Dolmen

Publisert 23.01.17

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Det er ønskelig at markedet/leverandørene blir involvert tidlig i konseptutviklingen, og arbeidet vil påvirke hva som blir etterspurt fra kommuner av digitale løsninger i barnevernstjenesten i årene som kommer. Målet med konseptfasen er å lage et grunnlag for å kunne utvikle nye og bedre digitale løsninger slik at barnevernet kan levere tjenester av høyere kvalitet som er mer forsvarlige og mer effektive enn i dag. Dette inkluderer også at barnevernet kan styre, lede og rapportere arbeidet på en bedre og mer effektiv måte og at informasjonsutvekslingen mellom ulike parter (kommunalt barnevern, statlig barnevern, offentlige og private samarbeidspartnere osv.) blir sikrere og mer effektiv. Behovet for bedre digitale løsninger i barneverntjenesten er nasjonal, og det vil bli lagt opp til kunnskapsspredning med resten av kommunal sektor. Det forventes at arbeidet i dette prosjektet får betydning for fremtidens etterspørselen etter bedre løsninger for barnevernstjenesten i hele landet.

Les mer om konferansen på Nasjonalt program for leverandørutvikling sine nettsider.