Gi jobbmuligheter til alle

I første halvdel av 2017 har 609 personer kommet i jobb etter et tiltak i Fretex. - Arbeids- og inkluderingsbedriftene over hele landet er den lokale spesialisten, og det må vi bygge videre på, sier daglig leder i Fretex Midt-Norge, Tanja Holmen.

#205

Finansminister Siv Jensen på besøk hos Fretex Midt-Norge. Fotograf: Ringer i Vannet

Publisert 17.08.17

Trøndelag, Ringer i vannet

I dag er finansminister Siv Jensen på besøk i Trøndelag hvor hun blant annet er innom flere av NHO Trøndelags medlemsbedrifter. Et av stoppestedene var Fretex Midt-Norge hvor statsråden fikk en samtale med daglig leder Tanja Holmen om det viktige arbeide Fretex gjør for å få mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, inn i jobb igjen.

I første halvdel av 2017 har 609 personer kommet i jobb etter et tiltak i Fretex, kan Tanja Holmen fortelle. I tillegg har 36 personer valgt å starte med utdanning.
- Det gir totalt formidling av 645 personer som tidligere har stått utenfor arbeidslivet, sier Holmen.

Daglig leder i Fretex Midt-Norge, Tanja Holmen, i samtale med finansminister Siv Jensen. Fotograf: Ringer i Vannet

#205

Som leder av en arbeids- og inkluderingsbedrift i Trøndelag er Tanja Holmen opptatt av å bygge videre på mye av det gode arbeidet som allerede gjøres.
- At det er store utfordringer knyttet til at for mange står utenfor arbeidslivet kan fort føre til maktesløshet. Det viktigste politiske svaret nå, slik jeg ser det, er ikke nødvendigvis mange nye reformer eller programmer, men at man utnytter medvinden på feltet med en offensiv satsing som gjør at folk får et arbeidsrettet tilbud i tide, sier Holmen.
- Arbeids- og inkluderingsbedriftene over hele landet er den lokale spesialisten på arbeidsinkludering, og det må vi bygge videre på.

Finansministeren roser Fretex og den jobben arbeids- og inkluderingsbedriftene gjør.
- Skal vi opprettholde dagens velferdsnivå i fremtiden, må vi i enda større grad enn vi gjør i dag ta i bruk vår egen arbeidskraftreserve. Det er bra for samfunnet som helhet og ikke minst er den personlige gevinsten enorm for den enkelte som får en mulighet til å komme seg inn i arbeidslivet, sier Siv Jensen.
- Vi er avhengige av den gode jobben som bedrifter som Fretex gjør for å få dette til.

Å gi mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet en jobbmulighet er et strategisk satsningsområde for NHO. Prosjektet Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Rekrutteringsmetoden som benyttes er å kartlegge bedriftens behov for arbeidskraft og finne riktig match med en kandidat som formidles gjennom en arbeids- og inkluderingsbedrift. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

Finansminister Siv Jensen på besøk hos Fretex Midt-Norge. Fotograf: Ringer i Vannet

#205


Prosjektleder for Ringer i Vannet i Trøndelag og Nordland, Janne Krohn-Hansen forteller om en positiv utvikling og en vilje blant bedriftene til å satse på denne type rekruttering.
- Vårt klare inntrykk er at bedriftene viser større vilje til å rekruttere personer fra utsiden av arbeidslivet enn tidligere. For eksempel har 1000 konsern og bedrifter i NHO tegnet Ringer i Vannet- avtale, forteller Krohn-Hansen.

- I Trøndelag går det godt, vi klarer å få mange over i jobb gjennom Ringer i Vannet, mye på grunn av at bedriftene ser at metoden fungerer – vi klarer å skape en god match mellom bedriftenes behov og arbeidstakerne. Vår klare oppfordring er at vi må gjøre mer av det som fungerer.

Les mer om Ringer i Vannet