Gjør velferdsstaten bærekraftig

Klar beskjed fra Heidi Wang, daglig leder i Noen AS, til stortingskandidatene om å slippe private aktører til.

#205

Daglig leder i Noen AS, Heidi Wang, engasjerer stortingskandidatene i Nord-Trøndelag på møte om offentlige anskaffelser. Fotograf: NHO Trøndelag

Publisert 29.08.17

Trøndelag

I dag arrangerte NHO Trøndelag det andre av i alt fire møter i forbindelse med Stortingsvalget. Hensikten med disse møtene er å samle noen av våre medlemsbedrifter med stortingskandidatene, i dialog om viktige tema for næringslivet i regionen. Tema for dagens møte, som ble arrangert på Steinkjer, var offentlige anskaffelser og innovasjon.

Det offentlige kjøper hvert år inn varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeid for om lag 480 milliarder kroner, hvordan disse innkjøpene gjennomføres og om de evner å bidra til innovasjon, er avgjørende for næringslivet.

Møte mellom NHOs medlemsbedrifter og stortingskandidater i Nord-Trøndelag med tema offentlige anskaffelser. Fotograf: NHO Trøndelag

#205

Private aktører må få plass

En av innlederne på valgmøtet, som har mange års erfaring med det offentlige som innkjøper, er daglig leder i Noen AS, Heidi Wang. Heidi er sosial entreprenør og startet opp et tilbud til demente etter at hennes egen far selv ble rammet av sykdommen og hun opplevde mangler i det offentlige helsetilbudet. På møtet var Heidi opptatt av å formidle til stortingskandidatene at de i større grad må legge til rette for private helse- og velferdsaktører.
- Skal velferdssystemet fungere må vi tenke nytt, og private aktører må få plass, sier Heidi.
- Jeg vil utfordre stortingskandidatene på at politikken og byråkratiet ikke må bli stående i veien for en nødvendig utvikling hvis vi skal sørge for at velferdsstaten skal fortsette å være bærekraftig.

Les mer om Noen

I tillegg til Heidi Wang og Noen AS fikk stortingskandidatene også høre hvordan Steinkjer Kommune jobber med sine innkjøp ved innkjøpsleder Hilde Børstad Melhus. Eskil Ørdal i Mesterbygg, som også er leder av Byggmesterforbundet i Nord-Trøndelag og Lars Ove Husby, plassjef ved Siemens i Trondheim, delte også sine erfaringer med det offentlige som innkjøper.

Les mer om innovative anskaffelser