Gode løsninger gjennom dialog

AtB går i dialog med leverandørene for å finne de beste løsningene når det skal utlyses nytt fergeanbud for 2019

Prosjektleder for regionalt program for leverandørutvikling, Hilde Sætertrø talte da AtB arrangerte dialogkonferanse i forbindelse med utlysning av fergeanbud

Publisert 02.12.15

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Hvert år bruker det offentlige 400 milliarder på innkjøp, enten det er innkjøp av IT-systemer, helseartikler eller anbud på bygging av nye skoler og sykehjem. Nasjonalt program for leverandørutvikling har som mål at midlene det offentlige bruker på slike anskaffelser skal bidra til økt innovasjon, til det beste for både de som skal levere tjenester og de som etterspør.

En av de sentrale metodene i programmet for leverandørutvikling er å arrangere dialogkonferanser i forkant av en anskaffelse. I tradisjonelle anskaffelsesprosesser møter leverandørene etterspørselen og anskaffelsesbeskrivelsen først gjennom utlysning av anbud, men gjennom dialogkonferanser får oppdragsgiver mulighet til å gå i dialog med leverandører og kunnskapsmiljø i forkant av konkurransen for å formidle, og få innspill på sine behov. På denne måten kan man bruke planleggingsfasen i en anskaffelse aktivt for å stimulere til (de riktige) nye, fremtidsrettede løsninger.

Orientere markedsaktører

En av de offentlige aktørene i Trøndelag som benytter denne metoden i sine anskaffelser er AtB. Denne uken arrangerte de en dialogkonferanse i forbindelse med utlysningen av fergeanbud 2019. Dagens avtale for fergene Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset utløper 31.12.2018 og AtB ønsket med dialogkonferansen og orientere markedsaktørene og få innspill og tilbakemeldinger fra aktuelle leverandører.
AtB fikk anledning til å presentere sine behov og intensjoner i forbindelse med fergeanbudet, mens leverandørene fikk god tid til å stille spørsmål og komme med innspill og presiseringer.

 

Fokus på smarte, innovative anskaffelser i leverandørutviklingsprogrammet

40 milliarder i Trøndelag

Hilde Sætertrø, prosjektleder for Nasjonalt program for leverandørutvikling og det regionale programmet for leverandørutvikling i Trøndelag, forteller at det ligger et stort potensial i denne måten å jobbe på, også i vår region.

- I Trøndelag bruker det offentlige drøye 40 milliarder kroner på  innkjøp hvert år, forteller Sætertrø.

- I det regionale programmet for leverandørutvikling har vi som mål at offentlige anskaffelser skal være et strategisk utviklingsverktøy for offentlige virksomheter i Trøndelag. Ved å fokusere på mulighetsrommet i forkant av en konkurranse, slik som AtB gjør, får man til en enda bedre match mellom behov og marked, mellom oppdragsgiver og tilbyder.

Se Hilde Sætertrøs presentasjon fra dialogkonferansen

Kontakt oss

Hilde Sætertrø

Prosjektleder

Nasjonalt program leverandørutvikling

hilde.satertro@nho.no
Mobil
41686788