Hedret for rekruttering

ISS og Hero Norge hedret for rekruttering av nye medarbeidere via Ringer i Vannet.

#205

Dritssjef ISS Inger Opsahl og nytilsatt Nastnei Tekimavian. Fotograf: Ringer i Vannet

Publisert 19.03.17

Nordland, Ringer i vannet

Under åpningen av NHO-konferansen «Ringer i Vannet» i Svolvær 8. mars fikk daglig leder Tom Edvardsen fra Hero Norge AS ,Vestvågøy mottakssenter og Ann-Mari Danielsen fra ISS Facility Services AS på Leknes på vegne av sine lofotbedrifter, diplomer. Dette for å ha rekruttert nye medarbeidere via arbeid og inkluderingsbedriften Lofoten Industri AS (LIAS AS).

LIAS AS er en av sju leverandører i Ringer i Vannet i Nordland og hjelper næringslivet med å skaffe etterspurt arbeidskraft til en rekke bransjer. Satsingen er et samarbeid mellom NHO, arbeids- og inkluderingsbedriftene i NHO Service, og NAV. I Svolvær var alle Ringer i Vannet-krefter samlet til en felles idèmyldring og videre satsing i begge regioner.

Ny rekrutteringsavtale

- Vi har i dag nok en gledelig nyhet fra Lofoten, nemlig at Thon Hotell Lofoten signerer rekrutteringsavtale med oss slik at også denne meriterte bedriften blir en del av «Ringer i vannet», sier regionansvarlig for Ringer i Vannet i Trøndelag og Nordland, Janne Krohn-Hansen.

Tidligere i uken fikk ISS Indre Salten på Fauske besøk av NHO Nordland og Ringer i Vannet. Også her har ISS rekruttert en ny medarbeider med god hjelp av arbeid og inkluderingsbedriften Galvano Tia.
- Den nye medarbeideren takker i et intervju med Saltenposten for god oppfølging og støtte, men skal vi tro arbeidsgiveren har kandidaten selv stått på og vist at hun har både kapasitet, motivasjon og de egenskapene som skal til for å fylle rollen, sier Krohn-Hansen.
- Hun er et flott forbilde for andre arbeidssøkere.

Kompetent arbeidskraft

Godt over 30 konsern har inngått rekrutteringsavtale med Ringer i Vannet; og både ISS Facility Servises AS og Hero AS har dermed lagt til rette for å være døråpner for kandidater over hele landet. Dette er en VINN-VINN-situasjon; bedriftene får tilgang til kompetent arbeidskraft og profesjonell bistand fra arbeid og inkluderingsbedriftene. I tillegg åpnes det for en praksisperiode som gjør det mulig for både bedrift og kandidat å sjekke om det er en god match som igjen fører til ordinære ansettelser. Mange bedrifter har forsøkt – og få har angret.
Så langt i prosjektperioden har NHOs medlemsbedrifter rekruttert over 5000 personer fra utenforskapet.

Les mer om Ringer i Vannet