Hjørnesteinsbedriften i Hemne

Wacker Chemicals på Kyrksæterøra i Hemne produserer 50.000 tonn silisium hvert år og er en viktig hjørnesteinsbedrift i regionen.

#205

Wacker Chemicals på Kyrksæterøra i Hemne er en viktig hjørnesteinsbedrift i regionen Fotograf: Harald M. Valderhaug/Wacker

Publisert 23.06.16

Trøndelag

På Kyrksæterøra i Hemne kommune ligger en betydelig industribedrift med over 170 ansatte. Tidligere Fesil Holla Metall ble i 2010 solgt til det tyske industriselskapet Wacker Chemicals for å sikre stabil tilgang til råvarer. På den store industritomten produserer det rundt 50.000 tonn silisium hvert år som primært går til produksjon av silikon.

- Vi driver kraftforedlende industri, forteller daglig leder Torbjørn Halland.
- Virksomheten startet opp allerede i 1964 og vi har hele tiden vært en stor bedrift her i Hemne, men oppkjøpet i 2010 førte faktisk til flere ansatte, mye på grunn av at hovedkontoret for Wacker Chemicals i Norge ble plassert her.

Handle lokalt

Bedriften, som har ansatte som pendler både fra Trondheim og Orkanger i tillegg til ansatte som bor i Hemne, er en viktig hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet.

- Vi prøver å handle lokalt, sånn sett er vi også en stor del av det lokale næringslivet her, sier Halland.

Fra produksjonen på industriområdet i Hemne. Fotograf: Wacker Chemicals

#205

De ansatte på Wacker Chemicals i Hemne har ulik bakgrunn, noen er ingeniører, noen jobber med IT og administrasjon, men en stor del av arbeidsstokken har yrkesfaglig bakgrunn. Derfor er Wacker Chemicals også opptatt av lærlinger og rekruttering til yrkesfag.

-Vi har stort sett mellom 14 og 16 lærlinger hele tiden, sier Halland.
-  Jeg tror nok det oppleves som attraktivt å jobbe her hos oss, vi får stort sett tak i den kompetansen vi trenger og mottar søknader om læreplass fra hele landet.

Samarbeid med skole

Hemne videregående skole har en egen linje for teknikk- og industriell produksjon og Wacker har et tett samarbeid med skolen og denne linjen spesielt.

- Alle som går denne linjen på videregående i Hemne er på praksis hos oss minimum to ganger i året, forteller Halland.
- Rekruttering av yrkesfaglig kompetanse er viktig for oss, derfor ønsker vi et tett samarbeid med skolen og vi ønsker også å være med på å heve yrkesfagenes status.

Wacker Chemicals driver kraftforedlende industri på Kyrksæterøra. Fotograf: Wacker Chemicals

#205

Høy kompetanse

Rekruttering og kompetanse vil være store satsningsområder også fremover for Wacker Chemicals.

- Humankapitalen er det aller viktigste for oss, sier Halland.
- Høy kompetanse er konkurransefortrinnet vårt i et globalt marked, og det vil det fortsette å være.

Halland ser også lyst på fremtiden for industribedriften i Hemne.

- Om ti år er vi forhåpentligvis enda større, frem til nå har våre eiere vært veldig interessert i å investere i oss, og det er vi selvsagt glade for, sier Halland.
- Den viktigste faktoren for oss i forhold til fremtidig vekst er forutsigbare rammebetingelser. Vi regner på investeringer som skal brukes kanskje opp mot 50 år, og da er forutsigbarhet veldig viktig.