Hvem vinner NHO Trøndelags Nyskapingspris?

Styret i NHO Trøndelag har nominert bedriftene Orkel AS, Moen Marin Group AS og Noen AS til Nyskapingsprisen 2016. Vinneren avsløres på NHO Trøndelags årskonferanse 18. april.

Publisert 11.03.16

Trøndelag

NHO deler årlig ut Nyskapingsprisen. Formålet med prisen er å belønne og skape interesse for nyskaping, innovasjon og etablering av nye bedrifter.

I NHO Trøndelag skal vi i år også dele ut en regional nyskapingspris og det er styret i NHO Trøndelag som har nominert kandidatene. I år har styret valgt å nominere bedriftene Orkel AS, Moen Marin Group AS og Noen AS.

Om de nominerte:

Orkel AS utvikler og produserer innovative, lønnsomme og solide landbruks- og industrimaskiner.

 

Orkel AS er nominert til NHO Trøndelags nyskapingspris 2016

Det som begynte med beskjeden produksjon av enkelt utstyr og barneleker har nå blitt en global leverandør av avanserte maskiner av høy kvalitet.

Selv om Orkel har blitt et internasjonalt selskap, ligger fabrikken fortsatt i Orkdal. Verkstedet har blitt større, produksjonen bredere og de ansatte flere. Likevel er målet fortsatt det samme som for 60 år siden.  Å skape verdens beste maskiner for landbruk og industri gjennom innovasjon og lidenskap for godt håndverk.

Deres nye generasjon av compactorer for landbruk tar rundballer til nye høyder med større kapasitet og bedre styring.


Moen Marin Group AS er et selskap trygt forankret i det maritime miljøet, og er et resultat av en fusjon mellom Moen Slip AS og Nordic Aquaboats AS, med virkning fra 1. januar 2012. Selskapet ivaretar og viderefører derved en solid tradisjon med røtter tilbake til 1923.

 

Moen Marin AS er nominert til NHO Trøndelags nyskapingspris 2016

MOEN MARIN har som ambisjon å utvikle nye konsepter hvor innovasjon og brukerbehov vektlegges høyt. Selskapet kan gjennom erfaring i generasjoner dokumentere en solid kompetanse innen skipsbygging. Hovedproduktene fremover innenfor dette satsningsområdet vil være taubåter (tugs), fiskebåter og arbeidsbåter til oppdrettsnæringen.

I tillegg til produksjon og salg av båter har MOEN MARIN utviklet et nytt forflåtekonsept i samarbeid med sentrale aktører i oppdrettsnæringen. Forflåtene er bygget i en kombinasjon av betong og stål.

Noen AS har spesialisert seg på tjenester til personer som har kognitiv svikt, alzheimer eller en annen demenssykdom. Som sosial entreprenør har bedriften som formål å bruke forretningsmessige metoder til å bidra til å skape endring og forbedring av enkeltmenneskers og gruppers livsvilkår.

 

 

Noen AS er nominert til NHO Trøndelags nyskapingspris 2016

 

Noen tilbyr aktivitets- og omsorgstjenester for personer med demens, pårørende og eldre med behov for veiledning og assistanse til å ha bedre hverdager. Bedriften har utviklet et nyskapende personsentrert tilbud som baserer seg på en spesialisering på behov hos personer med demens eller kognitiv svikt og deres pårørende. Bedriftens tilbud er et suplement til familien og til det offentlig, og kundene er både privatpersoner og kommuner.

På bakgrunn av sitt engasjement som sosial entreprenør med mål om å skape bærekraftige systemendringer, har bedriften inngått et langsiktig samarbeid med Ashoka. Gründer Heidi Wang er valgt som helsefellow og er 1 av 3000 Ashoka-fellows worlwide. Noen AS har også inngått en 3-årig samarbeidsavtale med Kavlifondet.

 

Vinneren av Nyskapingsprisen 2016 blir offentliggjort på NHO Trøndelags årskonferanse mandag 18. april.

Påmelding til NHO Trøndelags årskonferanse