Hvem vinner nyskapingsprisen 2015?

Overhalla hus, Aqualine og Øynaparken er nominert til NHO Trøndelags nyskapingspris. Vinneren kåres på årskonferansen 27.april

Vinneren av NHO Trøndelags nyskapingspris for 2015 kåres på årskonferansen 27. april

Publisert 20.04.15

Trøndelag

Hvert år deler NHO ut en nyskapingspris til en person – eventuelt flere personer i samarbeid – som har startet og/eller utviklet en mindre bedrift. Formålet med prisutdelingen er å belønne enkeltmenneskers initiativ og skape interesse og oppmerksomhet rundt nyskaping. Alle regionene kårer sin regionale vinner og en nasjonal vinner kåres i forbindelse med Småtinget i august.

I år har NHO Trøndelag nominert tre bedrifter som på hver sin måte fremmer nyskaping, nemlig Overhalla hus, Aqualine og Øynaparken. Vinneren kåres på NHO Trøndelags årskonferanse 27. april.

Her kan du lese mer om de nominerte:

Overhalla hus

Overhalla Hus leverer komplette byggesett levert som elementbygg med tak, innredning, kjøkken, bad, ventilasjonsanlegg og sentralstøvsuger. Overhalla Hus har i 40 år utviklet, produsert og levert merkevaren Overhalla Hus.

I de senere årene har Overhalla hus utviklet nye passivhusløsninger. Den nye teknologien ble utviklet i samarbeid med SINTEF Byggforsk og Innovasjon Norge, og gir mulighet for å bygge boliger og større bygg i passivhus- standard, uten ekstra store kostnader. Overhalla Hus er en del av Skogmo Industripark som også vært sentral i prosessen. Sammen har man utviklet en løsning med et tynt isolasjonsmateriale, som produseres i Tyskland, og blant annet benyttes i flyskrog og i romfart. Prosjektet har gitt samarbeidspartnerne stor nasjonal oppmerksomhet i byggebransjen og gitt vesentlig økt innovasjonslyst - og kraft internt.

Dette er et dynamisk og innovativt miljø der tradisjonelle metoder kombineres med nytenking og utvikling. Her er det utviklet et sterkt fellesskap og samarbeidsmiljø på tvers av bransjer, og kolleger og konkurrenter imellom.

Les mer om Overhalla hus

Aqualine

Aqualine leverer utstyr til oppdrettsnæringen i verdens tøffeste og mest krevende havområder, og har gjort det i mer enn 30 år. Hos dem ligger den maritime forståelsen i ryggraden. 

Som en følge av det økte antallet rømminger av laks i 2011 tok Aqualine ansvar og arbeidet frem i samarbeid med flere aktører i næringen, et nytt konsept for oppbyggingen av merdesystemer. Resultatet ble Aqualine Midgard System, et fullt integrert not- og utspilingssystem, hvor bunnringen henges direkte i noten uten annen kontakt med flytekragen. Et nyutviklet vinsjesystem hever og senker bunnringen effektivt i en operasjon.

Aqualine Midgard System® er et resultat av flere års målbevisst arbeid for å finne nye og bedre løsninger innenfor merdteknologi; flytekrage, bunnring og not. Spesielt er det lagt vekt på å redusere risikoen for rømming, men også finne løsninger for bedre og sikrere arbeidsforhold for røkterne, HMS.

 Foruten i egen regi, har de også gjennom et tett samarbeid med mange oppdrettsselskaper blant annet Lerøy, Marine Harvest og Salmar, deltatt i og gjennomført flere prosjekt med henblikk på gode løsninger. I løpet av 2012 og 2013 har det vært gjennomført 3 modelltestforsøk i Havmiljølaboratoriet, SINTEF Marintek. Dette har vært viktig for å verifisere dagens løsninger og ikke minst for de nye, gode løsningene. Flere fullskala forsøk er også gjennomført, med svært gode resultater. Forretningsmessig har også denne satsingen på FoU gitt positive resultater. Å være i førersetet på utvikling gir også gode resultater i bedriften, og ikke minst gir det en glede og stolthet hos alle medarbeiderne.

Les mer om Aqualine

 

Øynaparken

Øyna ligger på et storslått utsiktsplatå ovenfor Sakshaug gamle kirke i Inderøy, Nord- Trøndelag. Herfra kan man la blikket hvile over et enestående vakkert kulturlandskap.

Øyna er godkjent som økoturismebedrift. For å få denne sertifiseringen er det en rekke krav som må være oppfylt. For Øyna innebærer økoturisme i praksis at man handler lokalt: alt fra type bygninger og materialvalg, til at de henter sine råvarer så langt det lar seg gjøre, fra de 7 kommunene man kan se fra Øyna. I tillegg stiller de høye krav til seg selv som vertskap og til de som jobber hos seg i forhold til å være Den Gyldne Omvei, Inderøy og Innherreds guider. Øyna har økoturisme som sin grunnfilosofi som hjelper dem til å ta bærekraftige valg. 

Norge leder vei i utviklingen av bærekraftige reisemål og lanserte i 2013, som det første landet i verden, en nasjonal merkeordning for bærekraftige reisemål. Inderøy, Geilo og Svalbard, er destinasjoner som har fått godkjent første fase og går nå over I hovedprosjekt. Inderøy var ivrig på å bli med i ordningen på et tidlig tidspunkt. – Bærekraftig reiseliv brer om seg og stadig flere etterspør og velger reisemål som viser ansvar. Denne ordningen vil de merkede reisemålene et klart konkurransefortrinn i kampen om turistene fremover

Øynaparkens mål er å skape minneverdige opplevelser, enten om man kommer som gjest i et selskap,  på restauranten eller bare for å nyte utsikten. 
Det beste i livet finner du gjerne når du tar en omvei!

Les mer om Øynaparken

 

Fakta om NHOs nyskapingspris:

  • NHO deler årlig ut en nyspakingspris til en person – eventulet flere personer i samarbeid – som har startet og/eller utviklet en midre bedrift
  • Alle regionkontorene i NHO kårer regionale vinnere
  • Nasjonal kåring av 3 kandidater – prisutdeling i forbindelse med Småtinget august
  • Formål med nyskapingsprisen: Belønne enkeltmenneskers initiativ, skape interesse og oppmerksomhet rundt nyskaping og nyetablering av bedrifter
  • Kriterier for nyskapingsprisen: bedriften må ha bevist sin lønnsomhet og levedyktighet, den må være basert på nyskaping, bedriften må være fremtidsrettet/ny måte å tenke på, bør være en rollemodell for ungdom