Hvordan sikrer vi en god samferdselspolitikk?

NHO presenterer næringslivets innspill til NTP 2018-2029. Sett av 3.september.

Publisert 03.07.15

Trøndelag, Samferdsel

Norsk økonomi går fra å være i en særstilling til omstilling. Samferdsel er en viktig for å sikre en vellykket omstilling og legge grunnlaget for et konkurransedyktig næringsliv.

Arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 er godt i gang. Næringslivet ønsker å komme med innspill til dette arbeidet.

Samferdselssektoren har de senere årene fått tilført flere midler. Vi mener det er viktig at dette videreføres og styrkes ytterligere. Like viktig som hvor mye penger vi bruker er hvordan vi bruker dem og hvilke prosjekter som prioriteres.

Vi legger frem våre innspill på en halvdagskonferanse i Næringslivets hus den 3. september kl. 09.00. Her møter du representanter for næringslivet, akademia og politikere som deler sine tanker om hvordan samferdselspolitikken frem mot 2030 bør være.

Sett av datoen i kalenderen. Nærmere informasjon om program kommer senere.

For påmelding trykk HER