Lærebedrift - Noe for dere?

NHO oppfordrer de av våre medlemmer som ikke er lærebedrift til se nærmere på de mange mulighetene dette gir. Her kan du lese nærmere om fordeler med å være lærebedrift og hva som kreves av bedriften.

Publisert 01.07.14

Trøndelag, Kompetanse

95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og flertallet ansetter lærlingene når læretiden er over.

Lærlinger tilfører norske bedrifter ny kunnskap og ferske øyne. Som alle nytilsatte tar det tid før lærlingen er lønnsom, men etterhvert bidrar han/ hun stadig mer i verdiskapingen. Virksomheten mottar også et tilskudd som bidrar til å dekke deler av de merutgiftene lærlingordningen medfører i form av opplæring.

Mange tenker gjerne kun på at de kan ta inn lærlinger i bedriftens hovedvirksomhet - men bedriften består som regel av mange ledd. Stadig flere bedrifter som er kjent med de tradisjonelle yrkesfagene ser verdien av å ansette lærlinger også i andre roller. Kanskje kan du ta inn en lærling i logistikkfaget, salgsfaget eller kontor- og administrasjonsfaget?  

Hovedkriteriene for godkjenning er:

  • - Arbeidsoppgaver som dekker læreplanen Vg3/opplæring i bedrift
  • - En person i bedriften som kan være faglig leder / instruktør
  • - Kvalitetssystem for opplæringen

Noen fordeler ved å bli lærebedrift: 

- Som ny lærebedrift kan du søke om stimuleringstilskudd på 50 000 kr.

- Alle lærebedrifter får 120 000 kr,- i lærlingtilskudd pr. lærling de ansetter. Dette fordeles over 24 måneder.

- Du har mulighet til å skreddersy bedriftens fremtidige medarbeider.

- Bedriften velger selv hvilken lærling som blir ansatt.

- Virksomheten er ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter endt læretid.

- Lærlingordningen er derfor en kostnadseffektiv, langsiktig og god måte å rekruttere på, og flertallet av norske lærebedrifter ansetter lærlingene når læretiden er over.

- Bedriften får inn ny kunnskap, både gjennom lærlingen selv og gjennom kurs og faglig påfyll som bedriftenes instruktører og faglige ledere får.

Sjekk nærmere om betingelser og om hvordan du blir lærebedrift på Nord- og Sør-Trøndelag sine nettsider:

Nord-Trøndelag: http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/utdanning/Sider/Godkjenning.aspx
Telefon: 74111000

Sør-Trøndelag:
http://www.stfk.no/Tjenester/opplaring/Bedrift/
Her er info om det nye stimuleringstilskuddet på kr. 50000,- som det er mulig å søke på om du er ny lærebedrift: http://www.stfk.no/no/Nyheter-Internett/Stimuleringstilskud-til-nye-larebedrifter/
Telefonnummer: 7386600, be om å bli satt over til riktig person på FVO - Fagopplæring. 

Les også mer om det å bli lærebedrift i brosjyren "Lærlingløftet".

 

 

 

 

Kontakt oss

Ingveig Holand Wahl

Seniorrådgiver

NHO Trøndelag

ingveig.wahl@nho.no
Telefon
97166891