I stadig utvikling

- Det er få bransjer vi ikke kan operere i, sier administrerende direktør Olav Dehli. Folla Tech er månedens bedrift i februar

Seniorrådgiver i NHO Trøndelag, Jon Uthus får en omvisning på Folla Tech av administrerende direktør Olav Dehli

Publisert 15.02.16

Trøndelag

Hver måned fremover vil vi i NHO Trøndelag presentere en av våre medlemsbedrifter som månedens bedrift, og først ute er Folla Tech.

Månedens bedrift

  • I NHO Trøndelag har vi mange flotte medlemsbedrifter, og disse ønsker vi å vise frem.
  • Derfor vil vi hver måned fremover presentere månedens bedrift.
  • Utvelgelsen skal speile bredden blant våre medlemsbedrifter i forhold til både bransje og geografi

 Folla Tech er et industriserviceselskap med verksteder både i Norge og i Sverige, men det er på Follafoss i Verran kommune hovedkontoret ligger. Administrerende direktør i Folla Tech, Olav Dehli, forklarer oppstarten av bedriften på denne måten;

- Tidligere lå Folla Verksted her, men det ble i sin tid flyttet til Malm og det industriområdet vi i dag holder til på stod mer eller mindre tomt, forteller Dehli.
- I 1987 ble Folla Tech etablert, i første rekke for å kunne være en underleverandør til treforedlingsindustrien i Trøndelag og Norske Skog var en stor eier den gangen.

Dehli forteller videre at Norske Skog trakk seg helt ut av bedriften på midten av 2000-tallet.

- De første årene var det svært viktig for bedriften å ha et slags indre marked å levere til, men etter at Norske Skog trakk seg ut har det foregått store omskiftninger i bedriften og vi hadde blant annet en stor omstillingsprosess rundt 2013/14 hvor aktiviteten i Norge og Sverige ble mer integrert, og som førte til at vi i dag leverer til flere bransjer foruten treforedlingsindustrien, selv om den fremdeles også er svært viktig for oss.

På denne måten er Folla Tech et godt eksempel på hvordan en del bedrifter har vokst ut av norske hjørnesteinsbedrifters behov, men gjennom utvikling tatt en større posisjon enn det som var utgangspunktet.

Folla Tech har verksted både på Follafoss i Verran kommune og i Motala i Sverige

Ute på oppdrag

For en uinnvidd er det ikke så enkelt å forstå hva Folla Tech gjør, men Olav Dehli forklarer det godt.

- Vi er en industriservicevirksomhet. Vi gjør oppdrag ute hos industribedrifter og vi renoverer enkelte type maskiner. Av og til gjelder dette høyteknologiske maskiner med mange deloperasjoner som krever spesielt utstyr, som for eksempel innenfor sveiseteknologi, sier Dehli.

- Det er mange som kanskje tror at vi er et mekanisk verksted, men vi er mye mer enn det.

På Folla Techs egne nettsider kan man lese at bedriften, uavhengig av fabrikanter og leverandører, tilbyr overhaling, oppgradering og modifisering av blant annet pumper, kompressorer, transportskruer, ventiler, møller. Et av Folla Techs hovedområder er mobil maskinering og mobil termisk sprøyting, i tillegg til slitasjeteknikk.

- Vi jobber mye med reparasjoner av industrimaskiner, men vi har også begynt å levere komplett maskineri, sier Dehli og forteller videre at dette er noe som har ført til en økt omsetning for bedriften og trekker blant annet frem en avtale fra 2015 med LKAB, et gruveselskap i Kiruna, til en verdi av 17 millioner.
- På denne måten driver vi nå også entreprenørvirksomhet.

 

Administrerende direktør i Folla Tech, Olav Dehli og seniorrådgiver i NHO Trøndelag, Jon Uthus på omvisning i verkstedet på Follafoss

Bred maskinpark

Når det gjelder Folla Techs kundeportefølje så er den mangefasettert. Eksempler på noen av bransjene som bedriften leverer til er smelteverk og metallindustri, treforedling, gruve, fiske- og forindustri, olje og gass og energibransjen, for å nevne noen.

- Det er veldig lite vi ikke kan gjøre, sier Dehli.
- Vi har en veldig bred maskinpark og det er ikke så veldig mange begrensninger i forhold til hvilke bransjer vi kan operer i. 

Det store spennet i oppdrag vises også i sammensetningen av de ansatte i Folla Tech. I dag er det i overkant 50 ansatte og blant disse finner vi både industrimekanikere, sveisere, maskinarbeidere, ingeniører og økonomer.

Olav Dehli kan fortelle om god tilgang på kvalifisert arbeidskraft.
- Vi opplever at vi ligger midt i en attraktiv industriklynge og vi har god tilgang på arbeidskraft, sier Dehli.
- I 2015 ansatte vi fire nye medarbeidere og da fikk vi tak i veldig dyktige folk, hvorav to av disse kom fra olje- og gassektoren.

Spennende arbeidsplass

 Folla Tech er også opptatt av rekruttering til yrkesfag og har en lærlingeandel på rundt ti prosent. Vi må også legge til at under Yrkes-NM i 2014 fikk en av Folla Techs lærlinger sølvmedalje i klassen Industrimekanikk

- Vi er opptatt av å ta ansvar for vår egen rekruttering og har derfor valgt å ta inn flere lærlinger, sier Dehli.
- Jeg tror uansett at Folla Tech oppleves som en spennende arbeidsplass, hvis du er industrimekaniker så kan du nesten ikke få en mer spennende og variert arbeidsplass.

Etter hvert som oppdragene blir mer komplekse, omfattet av flere kvalitetssikringsregimer og involverer flere underleverandører så krever det mer av den enkelte ansatte i bedriften, og Olav Dehli forteller at det legges stor vekt på medarbeideransvar.

- Vi har endret våre arbeidsrutiner og gått over til team med lagledere i stedet for arbeidsledere som ikke er i produksjon, forteller Dehli.
- Kompleksiteten i oppdragene tilsier at alle må involveres og vi må utvikle oss hele tiden. 

 

Fra et av arbeidsrommene hos Folla Tech på Follafoss

Egen teststasjon

Behovet for fornying og utvikling har også ført til at Folla Tech har opprettet sitt eget testlaboratorium for vakuumpumper både i Follafoss og i Motala.

- Opprettelsen av en fullverdig teststasjon var en viktig investering for oss, sier Dehli.
- Teststasjonen gjør at vi kan levere pumper/pumpesystem med garanti, noe som er et konkurransefortrinn i møte med våre kunder.

Olav Dehli forteller at bedriften stadig jobber med å forbedre egne prosesser og at de hele tiden leter etter nye måter å organisere arbeidet på. I tillegg er den administrerende direktøren opptatt av ta sjanser.

- Man må tørre å lære av de som er best og det er ingen grunn til at vi i Follafoss ikke skal kunne konkurrere med de som er best slik at vi har noe å strekke oss etter, sier Dehli.

- Av og til velger vi tekniske løsninger som er nye for bransjen vi går inn i og som gir fordeler for kunden.  Vi må være dristige og kompetente for å holde på vår posisjon og det er artig når en lykkes med det.

Og lykkes, det gjør de på Folla Tech, og Olav Dehli beskriver det best selv;
-  Vi ser på verden rundt oss at det er vanskeligheter, men i Follafoss og Folla Tech går det veldig bra.

Kontakt oss

Aina Kristiansen

Rådgiver

NHO Trøndelag

aina.kristiansen@nho.no
Mobil
95973114