IA - avtalen 2014 - 2018

lA rådet i Trøndelag og NAV Arbeidslivssenter inviterer til informasjonsmøte om den nye lA avtalen 2014-2018 på NOVA Kurs og Konferansesenter  8. april 2014

Publisert 21.03.14

Trøndelag

 

Partene i arbeidslivet skrev 4 .mars under ny «Intensjonsavtale om et mer Inkluderende Arbeidsliv» (lA avtalen).

IA avtalen har betydning både for bedrifter med en/A Samarbeidsavtale og de som ikke har det. Møtet er derfor åpent for alle interesserte.

Program for dagen:

•     Ny lA avtale- forandringer og forbedringer,leder for lA rådet i Trøndelag og Regiondirektør NHO Trøndelag,Merethe Storødegård

•     Den nye lA Samarbeidsavtalen- gode eksempler,nestleder NAV Arbeidslivssenter Sør Trøndelag ,Jon Sandvik

•     Forenklet sykefraværsoppfølging,NAV Arbeidslivssenter

Dato: 8. april 2014

Sted: NOVA Kurs og Konferansesenter

Valget mellom to sesjoner.

Klokkeslett:  

10 .00- 11.30       påmelding på nav.no/kurs

12.30- 14 .00       påmelding på nav.no/kurs

 

Påmeldingsfrist 04.04

Gratis inngang