Ingen investering til vindkraft i Midt-Norge

Statkraft stanser planleggingen av vindkraft i Midt-Norge. - Det er veldig synd for trøndelagsregionen at vi mister så store investeringer, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård

Publisert 05.06.15

Trøndelag

Statkraft besluttet tidligere denne uken å stanse planleggingen av vindkraft i Midt-Norge, og har dermed sagt nei til å utvikle Fosen- og Snillfjord-prosjektene.

- Det er veldig synd for trøndelagsregionen at vi mister så store investeringer, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård.
- Per i dag vil ikke dette ha noe å si for antall arbeidsplasser i regionen, men det er klart at å miste så store investeringer som det her er snakk om, vil ha betydning på lang sikt.

Andre aktører

I følge Statkraft er avgjørelsen om å skrinlegge vindkraftprosjektet i Midt-Norge er tatt på bakgrunn av lønnsomheten i prosjektet.
- Vi må selvsagt respektere den vurderingen som er gjort, men vi håper likevel at prosjektet kan være interessant for andre aktører slik at det blir realisert.

De planlagte prosjektene eies av Statkraft, Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og utbyggingskostnadene var beregnet til ca. 11 milliarder kroner.

Kontakt oss