Inkluderingssuksessen Ringer i Vannet

- Skal vi klare å opprettholde velferdsmodellen er vi avhengig av at flere er i jobb og at færre står utenfor, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.

#205

I følge rapporten Arbeidsgivere og arbeidsinkludering, laget av NTNU Samfunnsforskning, blir 8 av 10 Ringer i Vannet-kandidater ansatt. Bildet er fra et frokostmøte på Stjørdal i regi av NHO Trøndelag der Ringer i Vannet og inkludering var tema. Fotograf: NHO Trøndelag

Publisert 26.12.17

Trøndelag, Ringer i vannet

I følge rapporten Arbeidsgivere og arbeidsinkludering, laget av NTNU Samfunnsforskning, blir 8 av 10 Ringer i Vannet-kandidater ansatt. De gode resultatene gleder regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.

- Skal vi klare å opprettholde velferdsmodellen er vi avhengig av at flere er i jobb og at færre står utenfor. Dette er viktig for bedriftene som trenger arbeidskraft, for den som i dag står utenfor og for samfunnet, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.

Evaluering av Ringer i Vannet: Arbeidsgivere og arbeidsinkludering

Metodikken virker

Nå vil NHO at enda flere skal ta i bruk Ringer i Vannet-metoden.

-  Den synkende sysselsettingsgraden er en av vår tids største samfunnsutfordringer. Derfor er det godt å se at evalueringen av Ringer i Vannet viser at metodikken virker, og at potensialet for inkludering er stort hvis større deler av arbeidslivet tar denne i bruk, sier Janne Krohn-Hansen, regionsansvarlig for Ringer i Vannet i Trøndelag og Nordland.

Evalueringsrapporten viser også at det som gjør Ringer i Vannet til et effektivt tiltak for å inkludere folk med hull i CVen, eller av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet, er at dette er et rekrutteringstiltak og ikke et inkluderingstiltak. Det er bedriftens behov for arbeidskraft som er viktigst. Det gir mer robuste ansettelser.

Dette er Ringer i Vannet-metoden:

  • På en systematisk måte blir mulighetene til den enkelte og behovene til arbeidsgivere koblet sammen i Ringer i Vannet. Nøkkelen er at bedriftene tegner rekrutteringsavtale med en arbeids- og inkluderingsbedrift.
  • Arbeid- og inkluderingsbedriftene kjenner bedriftenes behov og finner personer som passer i bedriften og følger tett opp og tar hånd om det praktiske. Dermed fjernes barrierene som bedrifter kanskje har hatt knyttet til inkludering.
  • Mange bedrifter har nå så gode erfaringer at de bruker Ringer i Vannet som en hovedstrategi for å få nye medarbeidere, fordi man ser at dette er personer som har store ressurser som bedriftene kan dra nytte av.

Les mer om Ringer i Vannet