Innovasjon, næringsutvikling og offentlige anskaffelser

Bli med på lunsjseminar om offentlige anskaffelser på Steinkjer 2. juni

#205

Fotograf: Leverandørutviklingsprogrammet

Publisert 20.05.16

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Offentlig sektor etterspør varer og tjenester for anslagsvis 50 milliarder per år i Trøndelag. Dette representerer et stort marked for mange bransjer. For at så mange bedrifter som mulig skal få muligheten til å komme i posisjon, og ta del i anskaffelser som kan gi både omsetning og økt konkurransekraft, er det viktig at offentlige virksomheter tilrettelegger anskaffelsesprosessene på en slik måte.
Det kan de gjøre ved å gjennomføre innovative offentlige anskaffelser.

Kom og hør hvordan!
Og kanskje kan din bedrift øke sjansene for salg til det offentlige

Invitasjon til lunsjmøte

Tid: torsdag 2. juni kl. 13.00 – 16.00. Starter med lunsj kl. 12 og møtet starter kl 13.

Sted: Quality Hotel Grand, Steinkjer

Påmelding snarest og senest 31. mai til: hilde.satertro@nho.no

Arrangementet er gratis.

Målgrupper for lunsjmøtet er: Privat næringsliv/bedrifter, kommuner og fylkeskommunen.

Program

  • Offentlige anskaffelser som arena for næringsutvikling. Eksempler fra eget distrikt, Trøndelag og landet for øvrig. Historien om bedriftsklyngen på Innherred som posisjonerer seg ifht Jernbaneverkets elektrifisering av Trønder- og Meråker-banen.
  • Presentasjon av resultater fra evaluering av læringsnettverk i innovative offentlige anskaffelser med 11 kommuner i Nord-Trøndelag.
  • Hvordan kan kommunene bli bedre til å dele kompetanse på innovative offentlige anskaffelser, og dele innovasjoner skapt gjennom anskaffelser?

Med utgangspunkt i KS-rapport om Spredning av innovative løsninger og innovative offentlige anskaffelser i norske kommuner

  • Diskusjon rundt forankring av innovative offentlige anskaffelser som strategisk virkemiddel for bedre offentlig tjenesteyting og til næringsutvikling
  • Informasjon om Leverandørutviklingsprogrammets aktiviteter framover og mulighet for deltakelse  

Medvirkende:

Bodil Vekseth – daglig leder Steinkjer Næringsselskap

Marit Moe – daglig leder KS Nord-Trøndelag

Torunn Austheim – rådmann Steinkjer kommune

Brit Eli Nordal og Marit Strugstad – Steinkjer kommune

Roald Lysø – forsker TFoU

Hilde Sætertrø – prosjektleder Regionalt program for leverandørutvikling

Velkommen!

Arrangør er Regionalt program for leverandørutvikling; NHO Trøndelag, trøndelagsfylkene, KS i Trøndelag, Innovasjon Norge Trøndelag og Trondheim kommune.  Medarrangører er Steinkjer Næringsselskap og Steinkjer Næringsforum.  

Kontakt oss

Hilde Sætertrø

Prosjektleder

Nasjonalt program leverandørutvikling

hilde.satertro@nho.no
Mobil
41686788