Innovasjonsløft for offentlige anskaffelser

Regjeringen ønsker å styrke Nasjonalt program for levereandørutvikling med en bevilgning på 10 millioner i statsbudsjettet

Publisert 08.10.15

Trøndelag, Innovative anskaffelser

NHO er initiativtager og har hatt prosjektlederansvar for Nasjonalt program for leverandørutvikling siden det ble startet i 2010. Programmet er et samarbeid mellom NHO, KS og DIFI og flere offentlige virksomheter, etater og kommuner.   

Fem års drift av programmet har vist at det går an å gjøre offentlige anskaffelser mer innovative, gjennom dialog og ved å stimulere til bedre prosesser mellom innkjøper og tilbyder, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i NHO.

En av suksesskriteriene har vært å utnytte den tidlige fasen før anbudsrundene på en mer formålstjenlig måte. Slik kan man legge bedre til rette for nye og bedre løsninger for klima, helse og omsorg og når det gjelder IKT-løsninger. Ambisjonen er at innovative offentlige anskaffelser skal ha befestet seg som et strategisk og operativt virkemiddel i moderniserings- og innovasjonsarbeidet i Norge.

At regjeringen nå legger inn over 10 millioner i statsbudsjettet til dette arbeidet er både en anerkjennelse av det arbeidet som allerede er gjort, samt et løft til for videre utvikling av programmet.

Nå kan vi styrke og øke tempoet i innovasjonsarbeidet, og bidra offensivt inn i enda flere offentlige anbudsprosesser. Det gir bedre løsninger for samfunnet og innovasjon for både offentlig sektor og næringsliv, sier en oppmuntret programleder Per Harbø.  

Om forslaget i statsbudsjettet (side 63+74)

Les mer om Nasjonalt program for leverandørutvikling på www.leverandorutvikling.no

 

 

Kontakt oss

Hilde Sætertrø

Prosjektleder

Nasjonalt program leverandørutvikling

hilde.satertro@nho.no
Mobil
41686788