Innovativ anskaffelse skaper lokal næringsutvikling

Stjørdal kommune gikk ut og søkte nytt kinokonsept for det nye kulturhuset Kimen, og gjennomførte en innovativ offentlig anskaffelse med tidlig involvering og dialog med potensielle leverandører

Fornøyd ordfører i Stjørdal kommune og styreleder i Trondheim kino feirer nytt og spennende kinokonsept for Stjørdal.

Publisert 25.09.14

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Stjørdal kommune gikk ut og søkte nytt kinokonsept for det nye kulturhuset Kimen, og gjennomførte en innovativ offentlig anskaffelse med tidlig involvering og dialog med potensielle leverandører. I dialogfasen fant lokale Marias kjøkken og regionale Trondheim Kino hverandre, og gikk sammen om et felles tilbud på nytt og spennende kinokonsept. Tilbudet ble vedtatt i Stjørdal kommune 18. september. Dette viser at det nytter for offentlige aktører å gå ut i markedet og etterspørre innovative løsninger, og dermed inspirere til og skape innovasjon hos lokalt næringsliv. Marias Kjøkken er en liten bedrift som tilbyr catering og matkurs med tilhold på Stjørdal.

Kontakt oss

Hilde Sætertrø

Prosjektleder

Nasjonalt program leverandørutvikling

hilde.satertro@nho.no
Mobil
41686788